trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
Sư Phụ kính yêu - các bài viết về Sư Phụ kính yêu, tin tức Sư Phụ kính yêu

Ca khúc: Tri ân Sư Phụ kính yêu

Để tỏ lòng tri ân lên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, các Phật tử xa xứ trên khắp thế giới đã cùng nhau sáng tác và thể hiện bài hát tri ân đến Sư Phụ!

Ca khúc: Tri ân Sư Phụ kính yêu

Ca khúc: Tri ân Sư Phụ kính yêu

Để tỏ lòng tri ân lên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, các Phật tử xa xứ trên khắp thế giới đã cùng nhau sáng tác và thể hiện bài hát tri ân đến Sư Phụ!

22/7/2021

106 Lượt xem