trực tuyến
[TRỰC TIẾP] Lễ tụng kinh Tam Bảo hồi hướng cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được hóa giải, tiêu trừ

Thứ Sáu, 07/5/2021

tức 26/3 Tân Sửu
sự từ bỏ vĩ đại - các bài viết về sự từ bỏ vĩ đại, tin tức sự từ bỏ vĩ đại

Pháp Thoại: Chủ Đề Sự Từ Bỏ Vĩ Đại

Động lực gì để có sức mạnh mà thúc đẩy Thái Tử Tất Đạt Đa ra đi như vậy? Sự từ bỏ vĩ đại của Thái Tử có ý nghĩa như thế nào đối với chúng ta? 

Pháp Thoại: Chủ Đề Sự Từ Bỏ Vĩ Đại

Pháp Thoại: Chủ Đề Sự Từ Bỏ Vĩ Đại

Động lực gì để có sức mạnh mà thúc đẩy Thái Tử Tất Đạt Đa ra đi như vậy? Sự từ bỏ vĩ đại của Thái Tử có ý nghĩa như thế nào đối với chúng ta? 

07/05/2021

8 Lượt xem