trực tuyến
Chương trình số 4: Ngày 2 - Tụng kinh kính mừng Phật đản

Chủ Nhật, 19/5/2024

tức 12/4 Giáp Thìn
Sự xuất hiện đặc biệt - các bài viết về Sự xuất hiện đặc biệt, tin tức Sự xuất hiện đặc biệt

Sự xuất hiện đặc biệt - Làm thay đổi cuộc đời chúng con!

Hàng ngàn, hàng vạn Phật tử đã thay đổi từ tâm tính, sức khỏe cho đến cuộc sống,... nhờ sự xuất hiện của một người vô cùng đặc biệt.

Sự xuất hiện đặc biệt - Làm thay đổi cuộc đời chúng con!

Sự xuất hiện đặc biệt - Làm thay đổi cuộc đời chúng con!

Hàng ngàn, hàng vạn Phật tử đã thay đổi từ tâm tính, sức khỏe cho đến cuộc sống,... nhờ sự xuất hiện của một người vô cùng đặc biệt.

04/3/2021

41 Lượt xem