trực tuyến
Bạch lễ đặt bát cúng dường Rằm tháng 10 | Ngày 15/10/Quý Mão

Thứ Bảy, 09/12/2023

tức 27/10 Quý Mão
Tâm sinh tướng - các bài viết về Tâm sinh tướng, tin tức Tâm sinh tướng

Tâm sinh tướng liệu có đúng? Vì sao có người trông thì đẹp nhưng tâm lại xấu?

Người xưa có câu “tâm sinh tướng”, người có tâm tốt thì tướng cũng đẹp. Nhưng trong cuộc sống ta vẫn thấy một số người tuy vẻ ngoài đẹp nhưng tâm lại xấu...

Tâm sinh tướng liệu có đúng? Vì sao có người trông thì đẹp nhưng tâm lại xấu?

Tâm sinh tướng liệu có đúng? Vì sao có người trông thì đẹp nhưng tâm lại xấu?

Người xưa có câu “tâm sinh tướng”, người có tâm tốt thì tướng cũng đẹp. Nhưng trong cuộc sống ta vẫn thấy một số người tuy vẻ ngoài đẹp nhưng tâm lại xấu...

28/11/2020

5 Lượt xem