trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Năm, 30/3/2023

tức 9/2 Quý Mão
Tâm Vô Thường - các bài viết về Tâm Vô Thường, tin tức Tâm Vô Thường

Bài kinh: Tâm Vô Thường Của Nàng Liên Hoa Sắc

Trong thành có một nàng kỹ nữ tên là Liên Hoa. Nàng này nhan sắc xinh đẹp, cả nước không ai sánh bằng. Thanh niên con em các nhà quyền quý ai cũng hâm mộ, tranh nhau tìm đến.

Bài kinh: Tâm Vô Thường Của Nàng Liên Hoa Sắc

Bài kinh: Tâm Vô Thường Của Nàng Liên Hoa Sắc

Trong thành có một nàng kỹ nữ tên là Liên Hoa. Nàng này nhan sắc xinh đẹp, cả nước không ai sánh bằng. Thanh niên con em các nhà quyền quý ai cũng hâm mộ, tranh nhau tìm đến.

16/11/2021

41 Lượt xem