trực tuyến
[TRỰC TIẾP] (Ngày 7) Thời khóa tụng kinh tu tập Nhân kỷ niệm ngày vía Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Thứ Tư, 19/5/2021

tức 8/4 Tân Sửu
Tết ông Công ông Táo - các bài viết về Tết ông Công ông Táo, tin tức Tết ông Công ông Táo

Phong tục Tết ông Công ông Táo qua lăng kính của đạo Phật

Theo quan niệm dân gian, ông Công ông Táo là những vị thần trông nom gia đình và có nhiệm vụ báo cáo những việc tốt xấu của gia chủ với Ngọc Hoàng.

Phong tục Tết ông Công ông Táo qua lăng kính của đạo Phật

Phong tục Tết ông Công ông Táo qua lăng kính của đạo Phật

Theo quan niệm dân gian, ông Công ông Táo là những vị thần trông nom gia đình và có nhiệm vụ báo cáo những việc tốt xấu của gia chủ với Ngọc Hoàng.

19/05/2021

1515 Lượt xem

Gói Bánh Chưng Đón Tết Táo Quân

Gói Bánh Chưng Đón Tết Táo Quân

Hoạt động Phật sự🞄 05/07/2017

Phật tử gói gần 500 chiếc bánh chưng nếp cẩm để ăn tết ông Công ông Táo và cũng để Phật tử các đạo tràng về chùa ăn bữa cơm tất niên cuối năm

Tết Ông Công Ông Táo Chùa Ba Vàng

Tết Ông Công Ông Táo Chùa Ba Vàng

Hoạt động Phật sự🞄 05/07/2016

Được sự cho phép của Sư Phụ, Tăng ni và Phật tử đang tu học tại chùa Ba Vàng cũng đón tết ông Công ông Táo trong không khí rất vui tươi và thắm tình đạo vị.