trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
thai nhi - các bài viết về thai nhi, tin tức thai nhi

Bài hát: Thai nhi hãy tha thứ cho mẹ

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán). Sáng tác nhạc: Nhạc sĩ Vũ Trọng Phương. Thể hiện: Ca sĩ Minh Huyền cùng nhóm múa Thu An, Thu Trang

Bài hát: Thai nhi hãy tha thứ cho mẹ

Bài hát: Thai nhi hãy tha thứ cho mẹ

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán). Sáng tác nhạc: Nhạc sĩ Vũ Trọng Phương. Thể hiện: Ca sĩ Minh Huyền cùng nhóm múa Thu An, Thu Trang

04/8/2021

89 Lượt xem