trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Thứ Bảy, 02/3/2024

tức 22/1 Giáp Thìn
thái tử tất đạt đa - các bài viết về thái tử tất đạt đa, tin tức thái tử tất đạt đa

Hoạt kịch: Thái tử Tất Đạt Đa tuổi thơ ấu giác ngộ kiếp nhân sinh

Từ thuở nhỏ, Thái tử Tất Đạt Đa đã là một con người xuất chúng, sống trong nhung lụa, hoàng cung nhưng luôn khiêm cung, giản dị. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng Ngài luôn có những trăn trở về kiếp nhân sinh, về sự khổ đau của muôn loài.

Hoạt kịch: Thái tử Tất Đạt Đa tuổi thơ ấu giác ngộ kiếp nhân sinh

Hoạt kịch: Thái tử Tất Đạt Đa tuổi thơ ấu giác ngộ kiếp nhân sinh

Từ thuở nhỏ, Thái tử Tất Đạt Đa đã là một con người xuất chúng, sống trong nhung lụa, hoàng cung nhưng luôn khiêm cung, giản dị. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng Ngài luôn có những trăn trở về kiếp nhân sinh, về sự khổ đau của muôn loài.

12/6/2021

24 Lượt xem

Hoạt kịch: Thiên tình sử Công chúa Da Du Đà La và Sự kiện xuất gia của Thái tử Tất Đạt Đa

Hoạt kịch: Thiên tình sử Công chúa Da Du Đà La và Sự kiện xuất gia của Thái tử Tất Đạt Đa

Videos khác 🞄 07/4/2021

Nhân kỷ niệm ngày Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia cầu đạo, mở ra con đường thoát khổ cho nhân loại, chùa Ba Vàng tổ chức chương trình "Xuất gia - Sự từ bỏ vĩ đại I Kỷ niệm ngày Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia"...

Tu tập cảm niệm tri ân sự từ bỏ vĩ đại của Thái Tử Tất Đạt Đa

Tu tập cảm niệm tri ân sự từ bỏ vĩ đại của Thái Tử Tất Đạt Đa

Tin tức🞄 18/3/2021

Để cảm niệm ân đức của Đức Thế Tôn, các Phật tử chùa Ba Vàng đã tham gia Tuần lễ tu t tập thiền quán kỷ niệm sự kiện Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia.