trực tuyến
[TRỰC TIẾP] (Ngày 7) Thời khóa tụng kinh tu tập Nhân kỷ niệm ngày vía Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Thứ Tư, 19/5/2021

tức 8/4 Tân Sửu
Thánh Tăng Đại Ca Diếp - các bài viết về Thánh Tăng Đại Ca Diếp, tin tức Thánh Tăng Đại Ca Diếp