trực tuyến
Chương trình số 3: Ngày 4 - Tụng kinh kính mừng Phật đản | 08/4/Quý Mão

Thứ Hai, 05/6/2023

tức 18/4 Quý Mão

Thắp nến tri ân mùa Vu Lan - Thắp sáng tinh thần hiếu hạnh và lan tỏa trí tuệ của chư Phật

10 ảnh

Trong không khí thiêng liêng, lắng đọng của chương trình Đại lễ “Vu Lan 3 miền”, lễ thắp nến tri ân đã được diễn ra tại điểm cầu chùa Ba Vàng.

 Đối với đạo Phật, ánh sáng là tượng trưng cho trí tuệ và từ bi. Ánh sáng ấy cũng thể hiện tâm thành tri ân của những người đệ tử Phật để khơi dậy tinh thần Hiếu đạo trong mỗi người Đối với đạo Phật, ánh sáng là tượng trưng cho trí tuệ và từ bi. Ánh sáng ấy cũng thể hiện tâm thành tri ân của những người đệ tử Phật để khơi dậy tinh thần Hiếu đạo trong mỗi người
 `Chư Tăng là người nương theo trí tuệ của chư Phật để hoàn thành chí nguyện giải thoát, phổ độ chúng sinh, tiếp nối bản hoài hoằng dương Phật Pháp - cũng chính là truyền trao ánh sáng trí tuệ của Đức Phật đến cho chúng sinh; khiến cho mình và chúng sinh đạt được hạnh phúc, an lạc.` - Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chia sẻ `Chư Tăng là người nương theo trí tuệ của chư Phật để hoàn thành chí nguyện giải thoát, phổ độ chúng sinh, tiếp nối bản hoài hoằng dương Phật Pháp - cũng chính là truyền trao ánh sáng trí tuệ của Đức Phật đến cho chúng sinh; khiến cho mình và chúng sinh đạt được hạnh phúc, an lạc.` - Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chia sẻ
 Nâng những ngọn nến trên tay, Sư Phụ và chư Tăng như thắp lên ánh sáng của nguồn tâm hiếu hạnh và lan tỏa ánh sáng trí tuệ của chư Phật tới thế gian Nâng những ngọn nến trên tay, Sư Phụ và chư Tăng như thắp lên ánh sáng của nguồn tâm hiếu hạnh và lan tỏa ánh sáng trí tuệ của chư Phật tới thế gian
 Trong không khí thiêng liêng, lắng đọng của chương trình Đại lễ Vu Lan 3 miền, tại điểm cầu chùa Ba Vàng, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã thắp nến tri ân và truyền trao nguồn ánh sáng từ bi, trí tuệ đến chư Tăng Ni bổn tự Trong không khí thiêng liêng, lắng đọng của chương trình Đại lễ Vu Lan 3 miền, tại điểm cầu chùa Ba Vàng, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã thắp nến tri ân và truyền trao nguồn ánh sáng từ bi, trí tuệ đến chư Tăng Ni bổn tự
 Chư Tăng - những người tiếp nối bản hoài hoằng dương Phật Pháp đang thắp lên ánh sáng của nguồn tâm hiếu hạnh đến cho chúng sinh Chư Tăng - những người tiếp nối bản hoài hoằng dương Phật Pháp đang thắp lên ánh sáng của nguồn tâm hiếu hạnh đến cho chúng sinh
 Chư Ni chùa Ba Vàng trong lễ thắp nến tri ân trong chương trình Đại lễ Vu Lan 3 miền Chư Ni chùa Ba Vàng trong lễ thắp nến tri ân trong chương trình Đại lễ Vu Lan 3 miền
 Hình ảnh chư Ni chùa Ba Vàng trong lễ thắp nến tri ân kính mừng Đại lễ `Vu Lan 3 miền` Hình ảnh chư Ni chùa Ba Vàng trong lễ thắp nến tri ân kính mừng Đại lễ `Vu Lan 3 miền`
 Hình ảnh đăng truyền đăng như gợi mở cho chúng ta về ánh sáng của nguồn tâm hiếu hạnh mà chư Tăng đang lan tỏa khắp thế nhân Hình ảnh đăng truyền đăng như gợi mở cho chúng ta về ánh sáng của nguồn tâm hiếu hạnh mà chư Tăng đang lan tỏa khắp thế nhân
 Những ngọn đăng lung linh tỏa rạng, mong rằng, mỗi chúng ta sẽ thắp lên ánh sáng của nguồn tâm hiếu hạnh và lan tỏa ánh sáng trí tuệ của chư Phật, để từ đó những mầm hiếu tâm được lớn mạnh và lan tỏa khắp thế nhân. Những ngọn đăng lung linh tỏa rạng, mong rằng, mỗi chúng ta sẽ thắp lên ánh sáng của nguồn tâm hiếu hạnh và lan tỏa ánh sáng trí tuệ của chư Phật, để từ đó những mầm hiếu tâm được lớn mạnh và lan tỏa khắp thế nhân.
 Mong sao, tất cả mọi người sẽ nương tựa vào ánh sáng trí tuệ của Đức Phật, nguyện sẽ luôn là những người con có hiếu trong chính Pháp của Như Lai Mong sao, tất cả mọi người sẽ nương tựa vào ánh sáng trí tuệ của Đức Phật, nguyện sẽ luôn là những người con có hiếu trong chính Pháp của Như Lai

Đối với đạo Phật, ánh sáng là tượng trưng cho trí tuệ và từ bi. Ánh sáng ấy cũng thể hiện tâm thành tri ân của những người đệ tử Phật để khơi dậy tinh thần Hiếu đạo trong mỗi người

Chia sẻ :