trực tuyến
Bạch lễ đặt bát cúng dường Rằm tháng 10 | Ngày 15/10/Quý Mão

Thứ Bảy, 09/12/2023

tức 27/10 Quý Mão
thầy bói - các bài viết về thầy bói, tin tức thầy bói

Quả báo của những người làm nghề thầy bói, mê tín | Vấn đáp Phật Pháp

Thưa Thầy, phải chăng đó là quả báo dành cho những người hành nghề mê tín, gieo rắc mê tín cho mọi người ạ? Con xin Thầy giải thích cho con ạ?

Quả báo của những người làm nghề thầy bói, mê tín | Vấn đáp Phật Pháp

Quả báo của những người làm nghề thầy bói, mê tín | Vấn đáp Phật Pháp

Thưa Thầy, phải chăng đó là quả báo dành cho những người hành nghề mê tín, gieo rắc mê tín cho mọi người ạ? Con xin Thầy giải thích cho con ạ?

19/6/2019

29 Lượt xem