trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Thứ Hai, 04/3/2024

tức 24/1 Giáp Thìn
Thầy Minh Đức - các bài viết về Thầy Minh Đức, tin tức Thầy Minh Đức

Chùa Ba Vàng chia sẻ gian khó cùng người dân TP. Hồ Chí Minh

Chùa Ba Vàng gửi tịnh tài, nhờ sự hỗ trợ của Sư Thầy Minh Đức (Trụ trì chùa Từ Quang) mua thực phẩm hỗ trợ bà con nhân dân miền Nam đang gặp khó khăn.

Chùa Ba Vàng chia sẻ gian khó cùng người dân TP. Hồ Chí Minh

Chùa Ba Vàng chia sẻ gian khó cùng người dân TP. Hồ Chí Minh

Chùa Ba Vàng gửi tịnh tài, nhờ sự hỗ trợ của Sư Thầy Minh Đức (Trụ trì chùa Từ Quang) mua thực phẩm hỗ trợ bà con nhân dân miền Nam đang gặp khó khăn.

06/9/2021

45 Lượt xem