trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
Thầy Minh Đức - các bài viết về Thầy Minh Đức, tin tức Thầy Minh Đức

Chùa Ba Vàng chia sẻ gian khó cùng người dân TP. Hồ Chí Minh

Hy vọng rằng, với sự hỗ trợ của Thầy Minh Đức, những phần quà của chùa Ba Vàng sẽ tiếp thêm động lực để bà con nhân dân miền Nam sớm vượt qua thời điểm dịch bệnh đầy khó khăn này.

Chùa Ba Vàng chia sẻ gian khó cùng người dân TP. Hồ Chí Minh

Chùa Ba Vàng chia sẻ gian khó cùng người dân TP. Hồ Chí Minh

Hy vọng rằng, với sự hỗ trợ của Thầy Minh Đức, những phần quà của chùa Ba Vàng sẽ tiếp thêm động lực để bà con nhân dân miền Nam sớm vượt qua thời điểm dịch bệnh đầy khó khăn này.

06/9/2021

45 Lượt xem