trực tuyến
Phóng sinh đầu tháng 2 nhuận/Quý Mão | Chùa Ba Vàng, ngày 01/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Năm, 23/3/2023

tức 2/2 Quý Mão
thiền định - các bài viết về thiền định, tin tức thiền định

Để giảm stress, hãy học cách tĩnh tâm

Tại sao thiền định, tĩnh tâm lại giảm stress, căng thẳng? Như chúng ta đã biết, ngày nay, không ít người bị tình trạng căng thẳng, stress làm ảnh hưởng...

Để giảm stress, hãy học cách tĩnh tâm

Để giảm stress, hãy học cách tĩnh tâm

Tại sao thiền định, tĩnh tâm lại giảm stress, căng thẳng? Như chúng ta đã biết, ngày nay, không ít người bị tình trạng căng thẳng, stress làm ảnh hưởng...

10/3/2020

20 Lượt xem