trực tuyến
[TRỰC TIẾP] Lễ tụng kinh Tam Bảo hồi hướng cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được hóa giải, tiêu trừ

Thứ Sáu, 07/5/2021

tức 26/3 Tân Sửu
thiền là gì - các bài viết về thiền là gì, tin tức thiền là gì

Năng Lực Của Thiện Nghiệp Và Ác Nghiệp Cái Nào Mạnh Hơn? - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Câu 165

Nghiệp là gì? Do cái gì tạo nên nên? Thiện nghiệp là gì? Ác nghiệp là gì? Năng lực của thiện nghiệp và năng lực của ác nghiệp, cái nào mạnh hơn?

Năng Lực Của Thiện Nghiệp Và Ác Nghiệp Cái Nào Mạnh Hơn? - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Câu 165

Năng Lực Của Thiện Nghiệp Và Ác Nghiệp Cái Nào Mạnh Hơn? - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Câu 165

Nghiệp là gì? Do cái gì tạo nên nên? Thiện nghiệp là gì? Ác nghiệp là gì? Năng lực của thiện nghiệp và năng lực của ác nghiệp, cái nào mạnh hơn?

07/05/2021

1 Lượt xem