trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 14/01/Giáp Thìn

Thứ Bảy, 24/02/2024

tức 15/1 Giáp Thìn
thỉnh chư Tăng - các bài viết về thỉnh chư Tăng, tin tức thỉnh chư Tăng

Cách thỉnh chư Tăng chùa Ba Vàng làm lễ cho gia đình

Khi bắt đầu làm nhà thì cần những nghi lễ gì ạ? Con muốn được thỉnh chư Tăng chùa mình về làm lễ cho gia đình con thì có được không và con cần làm những gì?

Cách thỉnh chư Tăng chùa Ba Vàng làm lễ cho gia đình

Cách thỉnh chư Tăng chùa Ba Vàng làm lễ cho gia đình

Khi bắt đầu làm nhà thì cần những nghi lễ gì ạ? Con muốn được thỉnh chư Tăng chùa mình về làm lễ cho gia đình con thì có được không và con cần làm những gì?

04/8/2021

191 Lượt xem