trực tuyến
[Ngày 4] Tụng kinh kỷ niệm ngày Đức Phật chuyển Pháp luân, ngày 15/6/Tân Sửu

Chủ Nhật, 25/7/2021

tức 16/6 Tân Sửu
Thời khóa tu tập kính mừng Phật Đản - các bài viết về Thời khóa tu tập kính mừng Phật Đản, tin tức Thời khóa tu tập kính mừng Phật Đản

[Thời khóa sáng - ngày 3] Chương trình Tuần lễ tu tập kính mừng Khánh đản

[Thời khóa sáng] Chương trình Tuần lễ tu tập kính mừng Phật Đản

[Thời khóa sáng - ngày 3] Chương trình Tuần lễ tu tập kính mừng Khánh đản

[Thời khóa sáng - ngày 3] Chương trình Tuần lễ tu tập kính mừng Khánh đản

[Thời khóa sáng] Chương trình Tuần lễ tu tập kính mừng Phật Đản

03/5/2020

1 Lượt xem