trực tuyến
Chẩn tế tháng 3/Giáp Thìn

Thứ Năm, 25/4/2024

tức 17/3 Giáp Thìn
Thời khóa tụng kinh - các bài viết về Thời khóa tụng kinh, tin tức Thời khóa tụng kinh

(Ngày 5) Thời khóa tụng kinh - Kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo | Chương trình 2

(Ngày 5) Thời khóa tụng kinh - Kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo | Chương trình 2

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

27/12/2022

19 Lượt xem

(Ngày 4) Thời khóa tụng kinh Khuyến phát tâm Bồ Đề, ngày 19/6/Tân Sửu

(Ngày 4) Thời khóa tụng kinh Khuyến phát tâm Bồ Đề, ngày 19/6/Tân Sửu

Videos khác 🞄 28/7/2021

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

(Ngày 3) Thời khóa tụng kinh Khuyến phát tâm Bồ Đề, ngày 18/6/Tân Sửu

(Ngày 3) Thời khóa tụng kinh Khuyến phát tâm Bồ Đề, ngày 18/6/Tân Sửu

Videos khác 🞄 27/7/2021

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Thời khóa tụng kinh trong Khóa tu Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 08/6/Tân Sửu

Thời khóa tụng kinh trong Khóa tu Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 08/6/Tân Sửu

Trực tuyến🞄 17/7/2021

Thời khóa tụng kinh trong Khóa tu Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 08/6/Tân Sửu. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

(Ngày 6) Thời khóa tụng kinh tu tập Nhân kỷ niệm ngày vía Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

(Ngày 6) Thời khóa tụng kinh tu tập Nhân kỷ niệm ngày vía Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Videos khác 🞄 17/5/2021

Nhân kỷ niệm ngày vía của Ngài (04/4 âm lịch), chư Tăng, Phật tử chùa Ba Vàng thực hành tuần lễ tu tập tán dương hạnh nguyện, trí tuệ, tài năng phương tiện, công đức của Bồ Tát...