trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Thứ Hai, 04/3/2024

tức 24/1 Giáp Thìn
Thông báo chương trình trực tuyến Bát cháo sữa của nàng Sujata và sự kiện Đức Phật thành đạo - các bài viết về Thông báo chương trình trực tuyến Bát cháo sữa của nàng Sujata và sự kiện Đức Phật thành đạo, tin tức Thông báo chương trình trực tuyến Bát cháo sữa của nàng Sujata và sự kiện Đức Phật thành đạo

Thông báo chương trình trực tuyến: Bát cháo sữa của nàng Sujata và sự kiện Đức Phật thành đạo

Được sự chỉ dạy trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chùa Ba Vàng tổ chức chương trình trực tuyến “Bát cháo sữa của nàng Sujata và sự kiện Đức Phật thành đạo”. Thời gian: Ngày 08/12/Tân Sửu (tức 10/01/2022)

Thông báo chương trình trực tuyến: Bát cháo sữa của nàng Sujata và sự kiện Đức Phật thành đạo

Thông báo chương trình trực tuyến: Bát cháo sữa của nàng Sujata và sự kiện Đức Phật thành đạo

Được sự chỉ dạy trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chùa Ba Vàng tổ chức chương trình trực tuyến “Bát cháo sữa của nàng Sujata và sự kiện Đức Phật thành đạo”. Thời gian: Ngày 08/12/Tân Sửu (tức 10/01/2022)

05/01/2022

1843 Lượt xem