Thông báo chương trình tu tập và làm từ thiện hồi hướng cầu nguyện hóa giải thiên tai, bão lũ miền trung

Kính thưa Quý Phật tử,
Những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 6, các tỉnh miền Trung Trung bộ nước ta bị thiệt hại nặng nề. Nhân dân miền Trung vừa trải qua những tổn thất do dịch bệnh COVID-19 gây ra, nay lại phải hứng chịu thêm nhiều đau thương mất mát do bão và mưa lũ ập tới. Tình hình sẽ trở nên khó khăn hơn khi dự báo những ngày tới mưa lũ còn kéo dài, nguy cơ “lũ chồng lũ” rất cao.
Với lòng từ bi yêu thương của người con Phật, tinh thần “tương thân tương ái” từ ngàn đời nay của dân tộc Việt Nam, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh khuyến tấn quý Phật tử, các Đạo tràng, các CLB của chùa, phát tâm đóng góp Từ thiện, ủng hộ cứu trợ cho đồng bào miền trung.
Đồng thời mỗi Phật tử tuỳ duyên phát nguyện tu tập công đức lục hoà, và các công đức khác, tụng kinh Tam Bảo và tuỳ duyên tụng thêm các kinh khác để hồi hướng cầu nguyện hoá giải các cơn bão và mưa lũ đang diễn ra và sẽ diễn ra trên đất nước Việt Nam; hồi hướng đến chư Thiên Đao Lợi, Tứ Thiên Vương, chư Long Thần, chư Dạ Xoa và các chúng Thần Linh xin được sự gia hộ bình an cho nhân dân đất nước.

Thông báo chương trình tu tập và làm từ thiện hồi hướng cầu nguyện hóa giải thiên tai, bão lũ miền trung

Thông báo chương trình tu tập và làm từ thiện hồi hướng cầu nguyện hóa giải thiên tai, bão lũ miền trung

Các bài nên xem: 

Bình Luận
Link to map Back top top