Chúng Sa Di Lớn Tuổi Chùa Ba Vàng Nhập Thất Chuyên Tu

Sau những ngày bận rộn với các công tác Phật sự mừng ngày Phật đản, ngày 16/05/2017 (tức ngày 21/04/ Đinh Dậu), chúng Sadi Tăng lớn tuổi chùa Ba Vàng lại được trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và chư Tăng cho phép nhập thất để có thêm thời gian chuyên tâm tu tập và thực hành các pháp giải thoát.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chỉ dạy và sách tấn chúng Sadi nhập thất chuyên tu.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chỉ dạy và sách tấn chúng Sadi nhập thất chuyên tu.

Đối với chư Tăng thì việc tham gia và hoàn thành tốt các hoạt động Phật sự cũng chính là sự tu tập với nhiệm vụ đem Phật pháp đi vào cuộc sống để làm lợi lạc cho thế gian. Đó cũng chính là một phương pháp hoằng truyền Phật pháp để giáo pháp của đức Thế Tôn lan tỏa, đem lại an vui và hạnh phúc cho số đông.

Chuyên Tâm Tu Tập Và Thực Hành Các Pháp Giải Thoát

Mặc tuổi cao nhưng các sư bác vẫn không quản ngại sức khỏe già yếu, vẫn tinh tấn thực hành pháp và bước đi những bước vững chắc trên con đường tầm cầu giác ngộ giải thoát.

Mặc dù tuổi cao nhưng chúng Sadi vẫn tinh tấn, chuyên tâm tu tập và thực hành các Pháp giải thoát.

Mặc dù tuổi cao nhưng chúng Sadi vẫn tinh tấn, chuyên tâm tu tập và thực hành các Pháp giải thoát.

Khi sắp Niết bàn, Đức Thế Tôn nói với Subhaddà rằng: “Chừng nào chư tỳ khưu đệ tử của Như Lai, có đức tin đầy đủ, biết thực hành đúng đắn giáo pháp của Như Lai thì chừng ấy trong thế gian sẽ không mất quả vị A-la-hán!”

Với tâm nguyện giáo pháp của các đấng Như Lai còn mãi ở thế gian, chư Tăng ni chùa Ba Vàng đã và đang ngày càng cố gắng nỗ lực, tinh tấn thực hành các pháp giải thoát mà đức Thế Tôn đã và đang ngày càng cố gắng nỗ lực, tinh tấn thực hành các pháp giải thoát mà đức Thế Tôn đã chỉ dạy. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho các sư Bác sẽ đạt được những thành tựu để sớm hoàn thành phạm hạnh, bước chân ra khỏi vòng sinh tử luân hồi.

Bình Luận
Link to map Back top top