Chúng Tỳ Kheo Và Sa Di Tăng Nhập Rừng

Sáng ngày 17/03/2017, tức ngày 20 tháng Hai năm Đinh Dậu, chúng Sa Di Tăng chùa Ba Vàng được sự cho phép của Sư Phụ đã nhập rừng tu tập.

Sau tháng hội Xuân nhiệt tình và vất vả trong công tác đón tiếp và phụng sự đại chúng, nhân dân, du khách thập phương về chùa tham quan, lễ Phật. Nhận thấy công việc trong chùa đã có phần bớt hơn, Sư Phụ đã dành cho chúng Sa Di Tăng một tuần nhập rừng để chuyên tâm tu tập, kiểm thúc lại thân tâm mình. Những ngày Xuân đông vui tấp lập, công việc Phật sự nhiều cũng là lúc chư Tăng ni phải rất cố gắng nỗ lực để hộ trì sáu căn của mình trước những tên giặc của lục trần.

Chúng Sadi chùa Ba Vàng nhập rừng tu tập.

Chúng Sadi chùa Ba Vàng nhập rừng tu tập.

Nhập rừng tu tập thực hành pháp.

Nhập rừng tu tập thực hành pháp.

Nhập Rừng Tu Tập Thực Hành Pháp.

Nhập rừng là cơ hội để các hành giả có thể quay lại nhìn lại mình rõ hơn trong từng tâm niệm, tìm cách hóa giải và chuyển hóa những phiền não đã phát sinh cũng như có thêm năng lượng tu tập để tiếp tục phụng sự Tam Bảo.

Chúng Sadi chùa Ba Vàng nhập rừng tu tập.

Chúng Sadi chùa Ba Vàng nhập rừng tu tập.

Trước đó, ngày 15 tháng 2 năm Đinh Dậu, chúng Tỳ Kheo nhóm 2 đã nhập rừng để thực hành pháp sau một tháng phục vụ nhân dân Phật tử về chùa tham quan lễ Phật. Đối với người xuất gia thì niềm vui thực sự chính là sự thực hành Chính pháp để hoàn thành con đường phạm hạnh mà đức Thế Tôn đã chỉ dạy. Cầu nguyện hồng ân Tam Bảo luôn gia hộ để chư Tăng sớm thành tựu quả vị Vô thượng Bồ Đề để làm lợi lạc cho chư Thiên và loài người.

Bình Luận
Link to map Back top top