Gần 2 Vạn Người Tham Dự Lễ Vu Lan Báo Hiếu Tại Chùa Ba Vàng

Ngày 08/08/2019 (tức ngày 08/07/Kỷ Hợi), hòa chung trong không khí hân hoan đón mừng mùa hiếu hạnh, gần 2 vạn Phật tử và nhân dân trên khắp các tỉnh thành của cả nước đã vân tập về ngôi già lam Ba Vàng để tham dự Lễ Vu Lan Báo hiếu.

Lễ Quy Y Tam Bảo Và Thọ Giới Bát Quan Trai

Đúng 8h30 sáng, hàng vạn Phật tử đã về tới chùa để kịp tham dự lễ quy y Tam Bảo, thọ giới Bát quan trai và dự lễ Vu Lan Báo hiếu. Với số lượng đông như vậy, không gian bên trong Đại Hùng Bảo Điện không đủ sức chứa nên rất nhiều Phật tử đã hoan hỷ ngồi dưới các nhà bạt được bố trí sẵn ở sân Chính điện, các dãy hành lang La Hán cũng như một số điểm khác thuộc khuôn viên bổn tự. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, Sư Ông Thích Trúc Bảo Tiến vâng theo lời Sư Phụ, thay mặt Tăng chúng đã quang lâm Pháp tòa truyền Tam quy ngũ giới và Bát quan trai giới tu hành một ngày một đêm thanh tịnh cho hàng Phật tử tại gia.

Gần 2 vạn người tham dự lễ Vu Lan báo hiếu tại chùa Ba Vàng

Gần 2 vạn người tham dự lễ Vu Lan báo hiếu tại chùa Ba Vàng

Sư Phụ Ban Pháp Thoại Về Các Cách Báo Hiếu Cha Mẹ Đúng Pháp

Trong kinh Vu Lan, Đức Phật dạy rằng:
“Ân cha nghĩa mẹ nặng nề
Không phương báo đáp cho vừa sức đâu!
Ví có người ân sâu dốc trả
Cõng mẹ cha tất cả hai vai
Giáp vòng hòn núi Tu-Di
Đến trăm ngàn kiếp ân kia chưa vừa!”
Là người đệ tử Phật, hiếu hạnh chính là nền móng căn bản, cũng là hạt giống làm nảy nở tâm Bồ Đề trong chúng ta. Và để giúp quý Phật tử hiểu sâu hơn về công ơn cha mẹ cũng như biết cách báo hiếu cha mẹ trong kiếp này và nhiều kiếp về trước sao cho đúng Pháp, được nhiều lợi ích, an vui; Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã giảng giải cho đại chúng bài Kinh “Ngạ Quỷ Ngoại Bức Tường” trong tạng kinh Nikaya, thuộc đại tạng kinh Việt Nam.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh từ bi ban bố Pháp nhũ cho hàng đệ tử

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh từ bi ban bố Pháp nhũ cho hàng đệ tử

Trước khi giảng, Sư Phụ đã chỉ dạy các Phật tử về cách báo hiếu cha mẹ vẫn đang còn tại thế. Bổn phận làm con phải chăm sóc, chăm nuôi cha mẹ sao cho đầy đủ, không để cho cha mẹ phải đói khổ, lo lắng về đồng tiền, miếng cơm bát gạo. Khi cha mẹ ốm đau, bệnh tật thì phải chăm sóc, phụng dưỡng, kề bên giúp đỡ cha mẹ. Khi cha mẹ “hai năm mươi” về già thì phải lo tang lễ, cúng tế cha mẹ cho đầy đủ. Nhưng tất cả sự báo hiếu đó chỉ là báo hiếu vật chất ở thế gian. Còn người đệ tử Phật chân chính, muốn làm lợi ích cho cha mẹ của mình không chỉ trong hiện kiếp mà còn muôn kiếp về sau, giúp cha mẹ được vào dòng giải thoát thì phải hướng cha mẹ biết đến Phật Pháp. Vì vậy, Sư Phụ khẳng định: “Một người Phật tử hiểu đạo, mà thật yêu thương cha mẹ thì phải biết tạo mọi phương tiện, nhân duyên để giúp cho cha mẹ tin sâu Tam Bảo, phát tâm quy y Tam Bảo. Đấy là điều phúc lành rất lớn”.
Ngoài cha mẹ hiện kiếp này, chúng ta trôi lăn trong luân hồi còn có rất nhiều cha mẹ trong các kiếp quá khứ. Nhưng cha mẹ quá vãng rồi chúng ta biết tìm cha mẹ ở đâu để báo hiếu? Nỗi trăn trở của những người con hiếu hạnh đã được Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng giải, phân tích rất kỹ trong bài kinh “Ngạ Quỷ Ngoại Bức Tường”. Có thể cha mẹ quá khứ của chúng ta theo dòng nghiệp riêng nên đang bị đọa lạc vào trong các cõi địa ngục, ngạ quỷ; phải chịu rất nhiều khổ cực, thiếu thốn đói rét. Vậy nên, bổn phận, nghĩa vụ của những người còn sống là phải biết làm các việc phước thiện, cúng dường Tam Bảo, để hồi hướng phước báu ấy đến cho cha mẹ, thân bằng, quyến thuộc để họ được nhiều lợi ích, thoát khỏi các cảnh ngạ quỷ khổ đau.

Lễ Vu Lan – Lời Phát Nguyện Báo Hiếu Tràn Đầy Cảm Xúc

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, Đại đức Thích Trúc Bảo Thành thay mặt cho toàn thể chúng đệ tử xuất gia, cũng như đệ tử tại gia đang tu học dưới mái nhà chung Ba Vàng, dâng lời tác bạch sám hối, tri ân đến Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng cha mẹ, ông bà, tiên tổ. Người học Phật phải hiểu được rằng, ân đức của cha mẹ nặng như núi Thái, phận làm con dầu muốn báo ân, đền đáp cũng không thể nào kể xiết. Hơn thế nữa, ân đức nơi Tam Bảo, nơi Thầy tổ, Sư trưởng, nếu chỉ dùng Pháp của thế gian thì không sao đền đáp. Bởi xét cho sâu xa thì thân thể của chúng ta đều nhờ ân của Tam Bảo. Vì chẳng có thiện nghiệp, chẳng gặp được chính Pháp, gặp được Minh sư trong vô lượng kiếp trước, thì chúng ta chẳng có phước duyên thực hành Giới Pháp để được trở lại mang thân làm người. Người học Phật chúng ta không còn cách nào khác ngoài nỗ lực, tinh tấn tu hành, cầu đạo giải thoát thì mới mong đền đáp được hết ân đức bao la như trời biển ấy.

Đại đức Thích Trúc Bảo Thành thay mặt cho toàn thể đại chúng dâng lời tác bạch sám hối, tri ân đến Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Đại đức Thích Trúc Bảo Thành thay mặt cho toàn thể đại chúng dâng lời tác bạch sám hối, tri ân đến Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Khi hiểu được ân đức cao vời như thế, tất cả đệ tử đang có mặt trong đạo tràng đối trước Tam Bảo, trước Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đồng lòng phát nguyện: Đối với hàng đệ tử xuất gia thì phát nguyện tu hành theo chính Pháp, Phát Tâm Bồ đề, tu pháp lục hòa, thực hành thanh quy, sống đời phạm hạnh để cầu Thánh quả dưới sự dẫn dắt của chư Phật và của Sư Phụ. Với hàng cư sỹ, Phật tử tại gia xin nguyện giữ gìn năm giới, tám giới, sống lục hòa, tinh cần cầu giới Pháp của Phật, thực hành ba tâm Cung kính – Vâng lời – Biết ơn, thực hành lời Phật dạy cho đến ngày giác ngộ giải thoát.
Đáp lại lời phát nguyện, Sư Phụ hoan hỷ chứng minh cho lời sám hối, phát nguyện tu hành của hàng đệ tử. Thầy cũng không quên nhắc nhở các đệ tử phải chân thật tu hành, phát nguyện dũng mãnh thực hành lời Phật dạy. Chỉ có vậy, mới có thể cứu độ được chính mình, cứu độ cha mẹ hiện đời, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, đó cũng là thực hành được tâm hiếu hạnh như Ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.

Phật tử thành kính dâng lời cảm tạ lên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Phật tử thành kính dâng lời cảm tạ lên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Bông Hoa Hiếu Hạnh Cần Được Tưới Tẩm Trong Mùa Vu Lan Báo Hiếu

Mỗi chúng ta, trong kiếp này cũng như nhiều đời về trước, đã từng là những đứa trẻ hư làm phiền lòng cha mẹ. Cũng không ít lần ngỗ nghịch, là đứa con bất hiếu mắng cha trách mẹ, làm cha mẹ bao lần phải rơi nước mắt. Giờ đây, nhân duyên thù thắng được học Phật Pháp, được học hạnh hiếu của Bồ Tát Mục Kiền Liên; trong kiếp này lại được noi gương hiếu hạnh của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh mà có thể thay đổi chính mình, trở thành những người con hiếu thảo. Qua bài Pháp thoại của Sư Phụ, chắc hẳn tất cả quý Phật tử cũng sẽ tưới tẩm thêm cho mình những hạt giống của tâm Hiếu, tâm tri ân và đền ân. Qua đó cũng đã rút ra được phương cách đền đáp ân đức của tiên tổ, của ông bà cha mẹ một cách thù thắng nhất. Hy vọng, gần 2 vạn Phật tử được tham gia buổi lễ ý nghĩa này sẽ nương theo đại nguyện của Sư Phụ để trở thành những người con có hiếu: “Nguyện đời đời kiếp kiếp sinh ra nơi đâu cũng sẽ trở thành một người con tận hiếu”.

Đức Tín

Xem thêm: Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa Ngày Lễ Vu Lan Bồn

Bình Luận
Link to map Back top top