Hơn 25 Ngàn Phật Tử Về Chùa Ba Vàng Tham Dự Đại Lễ Phát Bồ Đề Tâm

Sáng ngày 21/07/2019 (tức ngày 19/06 năm Kỷ Hợi), các Phật tử từ khắp mọi miền Tổ quốc đã nô nức vân tập về chốn linh thiêng Thành Đẳng tham dự Đại Lễ Phát Bồ Đề Tâm Nguyện. Lúc 8 giờ 30 phút sáng, bên trong chính điện tầng 1, tầng 2 và sân chính điện chùa Ba Vàng, hơn 25 ngàn Phật tử mong chờ được phát Tâm Bồ Đề dưới sự chỉ dạy của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng đại Tăng. Bên cạnh các Phật tử và bà con nhân dân còn có các bạn khóa sinh Khóa tu mùa hè cùng trang nghiêm tham dự buổi lễ.

Phật tử từ khắp mọi miền tổ quốc vân tập về chùa Ba Vàng dự lễ Phát Bồ Đề Tâm nguyện

Phật tử từ khắp mọi miền tổ quốc vân tập về chùa Ba Vàng dự lễ Phát Bồ Đề Tâm nguyện

Đại Đức Thích Trúc Bảo Duyệt Thay Mặt Hàng Đệ Tử Bạch Thỉnh Sư Phụ Ban Pháp

Mở đầu buổi lễ, Đại Tăng, Ni cùng các Phật tử chắp tay trang nghiêm cung thỉnh Sư Phụ tiến đến Pháp tòa. Đại Đức Thích Trúc Bảo Duyệt thay mặt hàng đệ tử bạch thỉnh Sư Phụ ban bố Pháp nhũ. Lời bạch thỉnh của Đại Đức chính là ước nguyện của tất cả các Phật tử: “Chúng con biết rằng, 21 năm về trước, Sư Phụ đã từng phát Bồ Đề Tâm Nguyện tại Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thượng Thanh Hạ Từ cùng chư Tăng. Giờ này, chúng con xin được noi gương của trên Sư Phụ, hàng đệ tử chúng con đã vân tập về chùa Ba Vàng, một lòng thành kính cung thỉnh trên Sư Phụ từ bi quang lâm, chứng minh và giảng giải thêm cho con về ý nghĩa của Phát Bồ Đề Tâm.”

Sư Phụ Ban Pháp Về Ý Nghĩa Của Việc Phát Bồ Đề Tâm Và Hướng Dẫn Phật Tử Phát Nguyện

Đại Đức Thích Trúc Thái Minh - Trụ Trì Chùa Ba Vàng

Đại Đức Thích Trúc Thái Minh – Trụ Trì Chùa Ba Vàng

Để Phật tử hiểu được ý nghĩa của việc phát Bồ Đề Tâm, từ đó có thể phát Bồ Đề Tâm Nguyện kiên cố, dũng mãnh, chân thật; Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã dành thời gian ban những lời Pháp nhũ ý nghĩa cho các Phật tử tham dự buổi lễ. Thầy kể lại: “Sau lễ Phát Tâm Bồ Đề cách đây hơn 21 năm tại Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt, Thầy đã biết rất rõ con đường mình sẽ đi, biết rõ mình sẽ trở thành một người xuất gia và thấy được mình có trách nhiệm với tất cả mọi người.” Theo Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, sống ở trên đời muốn thành tựu bất cứ một việc gì thì đều phải phát một tâm lớn, lập một chí lớn. Đó là việc đầu tiên phải làm để dẫn mỗi người đến những hành động biến ước nguyện thành hiện thực. Mặt khác, Phật Pháp là con đường cao quý, là con đường duy nhất dẫn chúng sinh đến chỗ thoát khổ, đưa chúng sinh ra khỏi đêm dài đen tối để đi đến nơi mặt trời quang minh tươi đẹp. Thật may mắn vì giờ đây, các Phật tử có mặt trong lễ Phát Bồ Đề Tâm được làm thân người mà lại biết đến Phật Pháp. Thầy dạy các Phật tử phải làm sao dùng thân này cho lợi ích nhất, đem thân này học Phật Pháp, hành Phật Pháp. Sư Phụ khẳng định: “Hàng nghìn các quý Phật tử, thiện nam, tín nữ tại đây đã có một duyên rất thù thắng, đó là có duyên lành về chùa Ba Vàng tham dự lễ Phát Bồ Đề Tâm Nguyện.” Bởi tâm Bồ Đề là tâm rộng lớn, trùm che tất cả, dung chứa tất cả. Đây là tâm giác ngộ rất cao quý vì tâm này là tâm làm lợi ích cho chúng sinh.
Tuy nhiên, theo Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, để khởi phát được Tâm Bồ Đề chân thật không phải là điều dễ dàng. Thầy chỉ dạy: “Trong kinh Đức Phật dạy, để phát được tâm Bồ Đề chân thật thì phải học tập, ứng dụng, thâm nhập Phật Pháp để huân tập cho mình tâm giác ngộ, tâm bình đẳng, tâm từ bi, tâm hoan hỷ, tâm sám hối và tâm trường viễn.”
Như vậy, Tâm Bồ Đề là vô cùng cao quý, người sơ phát Tâm Bồ Đề đã được xếp vào địa vị Bồ Tát, trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy:
“Muốn thấy thập phương tất cả Phật,
Muốn ban vô tận công đức tạng,
Muốn diệt chúng sinh tất cả khổ,
Phải nên mau phát Bồ Đề Tâm.”

Lễ Phát Bồ Đề Tâm Nguyện Trang Nghiêm

Quang lâm chứng dự có sự hiện diện của: Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh – Trụ trì chùa Ba Vàng, Trưởng ban Tổ chức buổi lễ; Đại Đức Thích Khai Hiếu – đại diện Tăng chúng chùa Yên Tử; Ni Sư Thích Nữ Tịnh Nguyệt – Ủy viên thường trực Ni giới Ban trị sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, phó Trưởng ban Trị sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thành phố Uông Bí.
Về phía đại biểu khách mời có sự quang lâm chứng dự của chư Tôn Đức Tăng Ni đang an cư kiết hạ tại trường hạ chùa Trình, Ban Trị sự Giáo Hội Phật Giáo tỉnh Quảng Ninh; cùng chư Tôn Đức Tăng Ni chùa Ba Vàng cũng như chư Tôn Đức Tăng Ni các Thiền viện trong và ngoài tỉnh. Cuối cùng là sự hiện diện của hàng vạn quý Phật tử đang tu học trong hơn 100 đạo tràng, bà con nhân dân Phật tử gần xa và các em khóa sinh trong khóa tu mùa hè với tâm thành kính, tha thiết phát nguyện Bồ Đề.

Quý vị đại biểu chư Tôn Đức Tăng Ni về tham dự

Quý vị đại biểu chư Tôn Đức Tăng Ni về tham dự

Hàng vạn quý Phật tử chùa Ba Vàng về tham dự đại lễ

Hàng vạn quý Phật tử chùa Ba Vàng về tham dự đại lễ

Hiểu được ý nghĩa to lớn của Bồ Đề Tâm Nguyện, các Phật tử đồng quỳ gối, trang nghiêm chắp tay đọc lời Phát Nguyện, nguyện tu thành Phật, nguyện độ tất thảy chúng sinh, nguyện hoằng dương chính Pháp và giữ gìn Tam Bảo không nhàm mỏi. Sau khi các Phật tử phát nguyện, Sư Phụ ân cần giao công hạnh để các Phật tử thực tập trên con đường Bồ Đề: Thực hành, kính trọng, giữ gìn giới Pháp; Tinh tấn tu học Phật Pháp, thường tư duy chính Pháp; Ủng hộ Tam Bảo, đoàn kết, chung sức bảo vệ và giữ gìn Phật Pháp mãi trường tồn. Các Phật tử trân trọng vô cùng những công hạnh mà Sư Phụ giao phó, xin được y giáo phụng hành. Trên gương mặt của các Phật tử, niềm hạnh phúc vì được noi gương Sư Phụ phát Tâm Bồ Đề như còn vương vấn mãi.

Hạt Giống Bồ Đề Đã Được Gieo Mầm

Không dễ gì trong nhiều kiếp trôi lăn trong sinh tử luân hồi mà các quý Phật tử được phát tâm Bồ Đề rộng lớn như vậy. Hạt giống Bồ Đề từ đây đã được gieo mầm, tương lai sẽ nảy nở, kết thành hoa trái. Hy vọng đây sẽ là dấu ấn sâu đậm, đi theo mỗi Phật tử trong nhiều kiếp về sau để được học tập theo chính Pháp, có đầy đủ tất cả các công đức để được chân thật hạnh phúc, chân thật giải thoát, được thoát khỏi mọi khổ đau và thoát ra ngoài sinh tử luân hồi. Hy vọng các Phật tử sẽ dũng mãnh noi gương của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, thực hành mọi công hạnh để đạt thành tựu trên con đường Bồ Đề.

Những hạt giống Bồ Đề đang được gieo mầm.

Những hạt giống Bồ Đề đang được gieo mầm.

“Hư không vô cùng, nguyện chúng con cũng vô cùng
Thời gian vô tận, nguyện chúng con cũng vô tận
Bao giờ chúng sinh hết, nguyện chúng con mới hết
Bao giờ Phật đạo thành, nguyện chúng con mới thành.”

Hạnh Duyên

Bình Luận
Link to map Back top top