Thông báo kết thúc chương trình tuần lễ tu tập kính mừng Phật đản

Kính thưa quý Phật tử !
Hôm nay, ngày 15 tháng 4 năm Canh Tý (07/5/2020), chương trình Tuần lễ Tu tập Kính mừng Đại lễ Phật đản PL: 2564 – DL: 2020 đã được viên mãn. Kể từ ngày mai, Ban Văn hóa sẽ ngừng phát sóng các thời khóa tụng kinh trực tuyến.

Tiếp nối tinh thần tu học này, Sư Phụ khuyến khích các Phật tử tiếp tục tu tập theo thời khóa sáng, tối của Nhật tụng Thiền môn Chùa Ba Vàng để tăng trưởng công đức, hồi hướng hóa giải tiêu trừ dịch bệnh COVID-19 và chuyển hoá ác nghiệp của bản thân cùng gia đình mình.

Quý Phật tử có thể xem Nhật tụng Thiền môn Chùa Ba Vàng tại đường link:
https://chuabavang.com/nhat-tung-thien-mon-chua-ba-vang/

Kính chúc quý Phật tử cùng gia quyến tinh tấn tu tập và đạt được nhiều phúc lạc!

Trân trọng Thông báo!
Ban Văn Hóa Chùa Ba Vàng.

Thông báo kết thúc chương trình tuần lễ tu tập kính mừng Phật đản

Thông báo kết thúc chương trình tuần lễ tu tập kính mừng Phật đản

Các bài nên xem:

Bình Luận
Link to map Back top top