trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Chủ đề: "Nếu con mắt ngươi làm hại ngươi, hãy móc bỏ nó đi" (Phần cuối)

Thứ Tư, 22/3/2023

tức 1/2 Quý Mão
Tổ Sư Đại Đầu Đà Ca Diếp - các bài viết về Tổ Sư Đại Đầu Đà Ca Diếp, tin tức Tổ Sư Đại Đầu Đà Ca Diếp

Chương trình tu tập kỷ niệm ngày vía Tổ Sư Đại Đầu Đà Ca Diếp

Kính thưa quý Phật tử! Ngày 6/3 là ngày vía của tôn giả Ca Diếp. Tôn giả Ca Diếp là đệ nhất đầu đà.

Chương trình tu tập kỷ niệm ngày vía Tổ Sư Đại Đầu Đà Ca Diếp

Chương trình tu tập kỷ niệm ngày vía Tổ Sư Đại Đầu Đà Ca Diếp

Kính thưa quý Phật tử! Ngày 6/3 là ngày vía của tôn giả Ca Diếp. Tôn giả Ca Diếp là đệ nhất đầu đà.

16/4/2021

2729 Lượt xem