trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 14/01/Giáp Thìn

Thứ Sáu, 23/02/2024

tức 14/1 Giáp Thìn
tọa thiền - các bài viết về tọa thiền, tin tức tọa thiền

Thời khóa Tọa thiền | Chùa Ba Vàng, ngày 08/6/Nhâm Dần (tức ngày 06/7/2022)

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Thời khóa Tọa thiền | Chùa Ba Vàng, ngày 08/6/Nhâm Dần (tức ngày 06/7/2022)

Thời khóa Tọa thiền | Chùa Ba Vàng, ngày 08/6/Nhâm Dần (tức ngày 06/7/2022)

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

06/7/2022

32 Lượt xem

Hơn 5000 các bạn khóa sinh và tình nguyện viên học lắng tâm qua hoạt động lễ Phật, ngồi thiền

Hơn 5000 các bạn khóa sinh và tình nguyện viên học lắng tâm qua hoạt động lễ Phật, ngồi thiền

Hoạt động khóa tu🞄 04/7/2022

Các bạn khóa sinh được chư Tăng hướng dẫn cách lắng tâm qua hoạt động lễ Phật, ngồi Thiền. Lễ Phật giúp chúng ta có nhiều phúc báu như thân tướng cao lớn.

Pháp thoại: Hướng dẫn tọa thiền

Pháp thoại: Hướng dẫn tọa thiền

Phật Pháp ứng dụng🞄 18/6/2019

Thiền là phương pháp để đưa tâm chúng ta cho nó về, nó an định hay còn gọi là quản trị tâm của mình. Tức là tập để làm chủ tâm của chúng ta.

Thời khóa tọa thiền - 'Có thiền không stress'

Thời khóa tọa thiền - "Có thiền không stress"

Phật Pháp ứng dụng🞄 18/6/2019

Thời khóa tọa thiền - "Có thiền không stress" | Chùa Ba Vàng. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.