trực tuyến
Ngày 4 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Ba, 26/9/2023

tức 12/8 Quý Mão
tôn tượng Đức Phật đản sinh - các bài viết về tôn tượng Đức Phật đản sinh, tin tức tôn tượng Đức Phật đản sinh

Cung rước tôn tượng Đức Phật đản sinh | Đại lễ Phật Đản 2022 chùa Ba Vàng

Cung rước tôn tượng Đức Phật đản sinh | Đại lễ Phật Đản 2022 chùa Ba Vàng. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video...

Cung rước tôn tượng Đức Phật đản sinh | Đại lễ Phật Đản 2022 chùa Ba Vàng

Cung rước tôn tượng Đức Phật đản sinh | Đại lễ Phật Đản 2022 chùa Ba Vàng

Cung rước tôn tượng Đức Phật đản sinh | Đại lễ Phật Đản 2022 chùa Ba Vàng. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video...

17/5/2022

28 Lượt xem