trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 14/01/Giáp Thìn

Thứ Bảy, 24/02/2024

tức 15/1 Giáp Thìn
tôn tượng Đức Phật đản sinh - các bài viết về tôn tượng Đức Phật đản sinh, tin tức tôn tượng Đức Phật đản sinh

Cung rước tôn tượng Đức Phật đản sinh | Đại lễ Phật Đản 2022 chùa Ba Vàng

Cung rước tôn tượng Đức Phật đản sinh | Đại lễ Phật Đản 2022 chùa Ba Vàng. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video...

Cung rước tôn tượng Đức Phật đản sinh | Đại lễ Phật Đản 2022 chùa Ba Vàng

Cung rước tôn tượng Đức Phật đản sinh | Đại lễ Phật Đản 2022 chùa Ba Vàng

Cung rước tôn tượng Đức Phật đản sinh | Đại lễ Phật Đản 2022 chùa Ba Vàng. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video...

17/5/2022

28 Lượt xem