trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
trấn yểm vào mộ - các bài viết về trấn yểm vào mộ, tin tức trấn yểm vào mộ

Đừng dùng bùa chú, trấn yểm vào mộ phần | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Bùa chú với trấn yểm có khác nhau không ạ? Việc đặt tứ linh dưới đất liệu có gây ra hậu quả xấu không? Và làm thế nào để có thể hóa giải những việc này ạ?

Đừng dùng bùa chú, trấn yểm vào mộ phần | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Đừng dùng bùa chú, trấn yểm vào mộ phần | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Bùa chú với trấn yểm có khác nhau không ạ? Việc đặt tứ linh dưới đất liệu có gây ra hậu quả xấu không? Và làm thế nào để có thể hóa giải những việc này ạ?

22/11/2022

176 Lượt xem