trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Thứ Bảy, 02/3/2024

tức 22/1 Giáp Thìn
Trúc Lâm Yên Tử - các bài viết về Trúc Lâm Yên Tử, tin tức Trúc Lâm Yên Tử

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng tham dự Lễ Giỗ Sơ Tổ Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử - Phật Hoàng Trần Nhân Tông

Ngày 01/11/Tân Sửu, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng tham dự lễ giỗ Sơ tổ - Phật hoàng Trần Nhân Tông tại Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng tham dự Lễ Giỗ Sơ Tổ Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử - Phật Hoàng Trần Nhân Tông

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng tham dự Lễ Giỗ Sơ Tổ Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử - Phật Hoàng Trần Nhân Tông

Ngày 01/11/Tân Sửu, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng tham dự lễ giỗ Sơ tổ - Phật hoàng Trần Nhân Tông tại Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử

04/12/2021

70 Lượt xem