trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Thứ Bảy, 02/3/2024

tức 22/1 Giáp Thìn
Trường thọ - các bài viết về Trường thọ, tin tức Trường thọ

Kinh Nikaya | Trường thọ và đoản thọ | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Khi vô thường gõ cửa, có những cuộc đời phải dừng lại bởi bệnh tật, tai nạn hay chết yểu. Sự ra đi ấy chẳng ai mong muốn nhưng cũng chẳng thể làm gì được.

Kinh Nikaya | Trường thọ và đoản thọ | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Kinh Nikaya | Trường thọ và đoản thọ | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Khi vô thường gõ cửa, có những cuộc đời phải dừng lại bởi bệnh tật, tai nạn hay chết yểu. Sự ra đi ấy chẳng ai mong muốn nhưng cũng chẳng thể làm gì được.

17/11/2019

32369 Lượt xem