trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 14/01/Giáp Thìn

Thứ Bảy, 24/02/2024

tức 15/1 Giáp Thìn
tu tập tại gia - các bài viết về tu tập tại gia, tin tức tu tập tại gia

Cách tu tập Bát quan trai giới tại gia

Con muốn thực tập tu Bát quan trai tại gia thì phải làm như thế nào ạ? Mong Thầy hoan hỉ chỉ dạy cho con và gia đình tu tập...

Cách tu tập Bát quan trai giới tại gia

Cách tu tập Bát quan trai giới tại gia

Con muốn thực tập tu Bát quan trai tại gia thì phải làm như thế nào ạ? Mong Thầy hoan hỉ chỉ dạy cho con và gia đình tu tập...

30/5/2022

71 Lượt xem