trực tuyến
[TRỰC TIẾP] (Ngày 7) Thời khóa tụng kinh tu tập Nhân kỷ niệm ngày vía Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Thứ Tư, 19/5/2021

tức 8/4 Tân Sửu
tục đốt vàng mã - các bài viết về tục đốt vàng mã, tin tức tục đốt vàng mã

Đốt vàng mã - người âm có nhận được không qua góc nhìn đạo Phật?

Đốt vàng mã người âm không nhận được, không đem lại lợi ích cho người mất và kẻ còn... Tất cả thế giới cõi âm hay cõi vô hình, họ thụ hưởng chủ yếu bằng phước báu.

Đốt vàng mã - người âm có nhận được không qua góc nhìn đạo Phật?

Đốt vàng mã - người âm có nhận được không qua góc nhìn đạo Phật?

Đốt vàng mã người âm không nhận được, không đem lại lợi ích cho người mất và kẻ còn... Tất cả thế giới cõi âm hay cõi vô hình, họ thụ hưởng chủ yếu bằng phước báu.

19/05/2021

24638 Lượt xem