trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Thứ Hai, 04/3/2024

tức 24/1 Giáp Thìn
vì sao phóng sinh - các bài viết về vì sao phóng sinh, tin tức vì sao phóng sinh

Trưởng dưỡng tâm từ - Chư Tăng và Phật tử chùa Ba Vàng tác lễ phóng sinh đầu năm mới

Phật tử ai cũng hoan hỷ khi phóng sinh, được tu tâm từ bi, yêu thương muôn loài. Từ nhân thiện đó mà ác nghiệp sẽ tiêu trừ, phúc lành thêm lớn…

Trưởng dưỡng tâm từ - Chư Tăng và Phật tử chùa Ba Vàng tác lễ phóng sinh đầu năm mới

Trưởng dưỡng tâm từ - Chư Tăng và Phật tử chùa Ba Vàng tác lễ phóng sinh đầu năm mới

Phật tử ai cũng hoan hỷ khi phóng sinh, được tu tâm từ bi, yêu thương muôn loài. Từ nhân thiện đó mà ác nghiệp sẽ tiêu trừ, phúc lành thêm lớn…

14/3/2021

119 Lượt xem