trực tuyến
[TRỰC TIẾP] (Ngày 7) Thời khóa tụng kinh tu tập Nhân kỷ niệm ngày vía Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Thứ Tư, 19/5/2021

tức 8/4 Tân Sửu
vía bồ tát quán âm - các bài viết về vía bồ tát quán âm, tin tức vía bồ tát quán âm

Lễ Thế Phát Xuất Gia - Chùa Ba Vàng

Nhằm ngày vía Bồ tát Đại Bi Quán Thế Âm đản sinh, lễ thế phát xuất gia cho các thiện nam thiện nữ chùa Ba Vàng đã diễn ra trong không khí rất trang nghiêm..

Lễ Thế Phát Xuất Gia - Chùa Ba Vàng

Lễ Thế Phát Xuất Gia - Chùa Ba Vàng

Nhằm ngày vía Bồ tát Đại Bi Quán Thế Âm đản sinh, lễ thế phát xuất gia cho các thiện nam thiện nữ chùa Ba Vàng đã diễn ra trong không khí rất trang nghiêm..

19/05/2021

865 Lượt xem