trực tuyến
[Trực tiếp] "Học từ con vịt nước" - câu 219 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Thứ Năm, 21/10/2021

tức 16/9 Tân Sửu

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
Hàng Ngàn Phật Tử Về Chùa Ba Vàng Tham Dự Cúng Thí Thực (Cúng Cô Hồn)

12/11/2019

6 Lượt xem

Chiều ngày 04/11/2019 (nhằm ngày 8/10/Kỷ Hợi) sau khi thời khóa thỉnh Pháp kết thúc viên mãn, hàng ngàn Phật tử đã vân tập ra khu vực sân Chính điện để tham gia Đàn Lễ Cúng Thí Thực (Cúng Cô Hồn)

Tại đàn lễ, dưới sự hướng dẫn của chư Tăng, các Phật tử nhất tâm tụng kinh và thực hành hạnh bố thí cho các chúng ngạ quỷ, vong linh, quỷ thần,.. Với sự bố thí như vậy, không chỉ cõi vong linh, ngạ quỷ đều nhận được đồ cúng tế của cõi người mà người thực hành bố thí cũng được hạnh phúc, an ổn. Qua đây, chư Tăng cũng nguyện đem công đức tu hành của mình cùng với công đức tu tập Bát Quan Trai Giới của các Phật tử đến tất cả chư vị vong linh có duyên về trong Pháp hội đều được nương từ lực Tam Bảo được siêu sinh nơi Tịnh độ, thoát khổ an vui.
Kính mời quý Phật tử cùng đón xem!

Đàn cúng thí thực tại chùa Ba Vàng

Đàn cúng thí thực - cúng cô hồn tại chùa Ba Vàng

Xem thêm: Hướng Dẫn Nghi Thức Lễ Cúng Thí Thực và Phóng Sinh Tại Nhà

Xem thêm: Kinh Địa Tạng Giảng Giải | Phẩm 7.1 – Lợi Ích Cho Cả Kẻ Còn Và Người Mất

Video tiếp theo