trực tuyến
Chương trình số 4: Ngày 2 - Tụng kinh kính mừng Phật đản

Thứ Năm, 23/5/2024

tức 16/4 Giáp Thìn

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Tâm nguyện độ người xuất gia | Thầy Thích Trúc Thái Minh

27/01/2020

54 Lượt xem

"Khi mà đủ duyên về chùa Ba Vàng thì Thầy mong mỏi tại nơi đây, Thầy sẽ xây dựng được một Tăng đoàn tu hành trang nghiêm. Thời Phật 10 phần thì cũng mong sao Tăng chúng được năm đến sáu phần. Tức là cố gắng làm sao mình giữ được phẩm chất của người tu và Thầy cũng mong cầu làm sao cho Tăng chúng trong kiếp này sẽ có những người vào được Thánh Quả, vì có người vào được Thánh quả thì mới giữ gìn được đạo Pháp, mới lợi lạc cho chúng sinh. Nếu mà Phật Pháp không có người ứng dụng, những người thực hành thì nó vẫn là Phật Pháp xuông thôi, không có lợi ích; nên đây là một cái mong mỏi của Thầy, một cái hoài bão của Thầy. Thầy rất là khao khát!"

"Cho nên Thầy cũng rất mong muốn tâm nguyện của Thầy, làm sao có nhiều người phát được tâm Bồ Đề, lập chí nguyện xuất gia tu hành, cùng chí nguyện với Thầy trò mình để mà hoằng dương Phật Pháp, tự mình độ mình rồi độ cho người...Và cũng mong mỏi cho mọi người thấy được hình ảnh chân thật của chúng Tăng và những ai có chí, có nguyện thì sẽ phát tâm lập nguyện xuất gia, gian khổ tu hành và cầu thánh đạo. Đó là tâm nguyện của Thầy".

- Trích lời Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh -

Các bài bạn nên xem:

Chư Tăng chùa Ba Vàng tu tập trong rừng vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết

Gặp gỡ những người Phật tử trong thời kỳ đầu tiên Sư Phụ mới ra nhận chùa

Thầy Thích Trúc Thái Minh gửi lời chúc Tết đến hàng ngàn Phật tử và nhân dân dịp Xuân Canh Tý 2020

Nguyện làm hạt cát, làm vơi bớt nỗi khổ cho chúng sinh

Bức thư Sư Phụ gửi cha mẹ ngày xuân năm Canh Thìn

Video tiếp theo