Chư Tăng chùa Ba Vàng tu tập trong rừng vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết

Dù mùa xuân đã về rộn ràng khắp đó đây, người người du xuân trẩy hội nhưng với chư Tăng Ni chùa Ba Vàng, việc tu học vẫn là quan trọng hàng đầu. Trong những ngày này, chư Tăng trong rừng vẫn miên mật thực hành Pháp không kể ngày đêm, ăn cơm ngày một bữa, nhẫn chịu giá rét hành hạnh độc cư làm bạn với sương gió, cỏ cây, sống cuộc đời tỉnh giác, an vui với sự thực hành giáo Pháp, trở thành chỗ nương tựa vững chắc cho đại chúng, làm ruộng phước cho chúng sinh.

Sư Phụ cùng chư Tăng đi thiền hành trong rừng

Sư Phụ cùng chư Tăng đi thiền hành trong rừng

Những đôi chân trần vẫn bước những bước đi an định là hình ảnh mang lại sự bình an và là nơi nương tựa vững chắc cho những ai đang có một niềm tin nơi Chính pháp của Đức Như Lai.
Mùa xuân là mùa bắt đầu của một năm, nhưng xuân thế gian sẽ chóng tàn, thời gian không bao giờ chờ đợi chúng ta, mong rằng mỗi người chúng ta sẽ có duyên lành cùng nhau hộ trì Tam Bảo, tinh tấn tu hành để sớm tìm về với mùa xuân giải thoát.
Trên đây là những hình ảnh chư Tăng chùa Ba Vàng tu tập trong rừng được quay lại vào mùa xuân năm Đinh Dậu.
Kính mời quý Phật tử, nhân dân, du khách thập phương theo dõi!

Các bài bạn nên xem:

Tâm Nguyện Độ Người Xuất Gia | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Tết Với Chư Tăng Tu Tập Trong Rừng

Chúng Tỳ Kheo Và Sa Di Tăng Nhập Rừng

Kinh Nikaya – Đức Hạnh của Người Xuất Gia

Người Xuất Gia Đón Tết Như Thế Nào?

Link to map Back top top