trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Trai đàn chẩn tế phả độ gia tiên | Vu Lan 2022, ngày 10/7/Nhâm Dần

Chủ Nhật, 07/8/2022

tức 10/7 Nhâm Dần

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
Lễ cầu siêu | Chùa Ba Vàng, ngày 30/6/Nhâm Dần (tức 28/7/2022)

28/7/2022

144 Lượt xem

Hướng dẫn đăng ký tham gia cầu siêu tại chùa Ba Vàng: https://chuabavang.com/huong-dan-tham-gia-le-cau-sieu-tai-chua-ba-vang-d4875.html

Video tiếp theo