trực tuyến
Chương trình số 2: Chu kỳ 6 - Tụng kinh tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng

Chủ Nhật, 26/6/2022

tức 28/5 Nhâm Dần

Hướng dẫn tham gia lễ cầu siêu trực tuyến và trực tiếp hàng tháng tại chùa Ba Vàng

27/02/2022

Chia sẻ :

Thể theo lời thỉnh cầu của nhân dân Phật tử với mong muốn siêu độ các hương linh, được sự chỉ dạy trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chùa Ba Vàng đều tổ chức lễ cầu siêu trực tiếp tại chùa cho mọi người tử về tham dự

27/02/2022

Chia sẻ :

Lễ cầu siêu là một nghi thức tâm linh trong Phật giáo giúp cho kẻ còn, người mất đều có được lợi ích.

Trong kinh Vu Lan Bồn, khi Ngài Mục Kiền Liên biết mẹ mình là bà Thanh Đề đang bị đọa lạc trong cõi địa ngục do ác nghiệp đã tạo khi còn sống. Ngài đã khuyến tấn dòng họ bán ngôi nhà cũ của bà Thanh Đề để thiết lễ cúng dường trai Tăng, dâng phẩm vật cúng dường đến Đức Phật cùng Tăng đoàn để hồi hướng, cầu siêu phước báu đến cho bà. Nhờ công đức đó mà bà được siêu thoát khỏi cảnh giới đau khổ, sinh lên cõi trời hưởng phước.

Vì vậy, hàng tháng, thể theo lời thỉnh cầu của nhân dân Phật tử với mong muốn siêu độ các hương linh, được sự chỉ dạy trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chùa Ba Vàng đều tổ chức lễ cầu siêu trực tiếp tại chùa cho mọi người về tham dự.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID - 19 diễn biến phức tạp, nhà chùa đã tổ chức lễ cầu siêu trực tuyến để mọi người tham dự lễ cầu siêu tại nhà mà vẫn nhận được đầy đủ lợi ích. Bởi tính chất của tâm linh là xuất phát từ tâm, do tâm chúng ta cảm ứng đến các vong linh. Vậy nên, dù tham gia lễ cầu siêu trực tuyến tại nhà nhưng chúng ta thành tâm hướng đến các vong linh, tạo lập phước báu bằng các việc làm lành thiện, cúng dường Tam Bảo thì vong linh sẽ tùy duyên nhận được phước báu tương ứng với công đức đã tạo lập thông qua sự bạch thỉnh, khai thị và chứng minh hồi hướng của chư Tăng.

Để hiểu rõ hơn về cách thức tham gia lễ cầu siêu tại chùa Ba Vàng thông qua hai hình thức trực tuyến và trực tiếp, kính mời quý vị đón đọc bài viết dưới đây.

Đối tượng tham gia

- Tất cả những ai có mong muốn tham gia cầu siêu

Thời gian tham gia:

- Thời gian tham gia lễ cầu siêu trực tuyến, trực tiếp hàng tháng vào lúc 8h30 sáng ngày 14, 30 âm lịch hàng tháng (29 tháng thiếu).

- Ngoài ra, vào hai ngày mùng 08/07 và 19/6 âm lịch hàng năm, chùa Ba Vàng đều tổ chức Đại Lễ cầu siêu phả độ gia tiên và Đại Lễ cầu siêu vong linh thai nhi.

Toàn cảnh buổi lễ cầu siêu trực tiếp tại chùa Ba Vàng (ảnh tháng 7 năm 2020)

Toàn cảnh buổi lễ cầu siêu trực tiếp tại chùa Ba Vàng (ảnh tháng 7 năm 2020)

Cách thức đăng ký

Trực tuyến (tại nhà) và trực tiếp (tại chùa)

Bước 1: Đăng ký danh sách các mục vong linh cần cầu siêu.

+ Đối với nhân dân, Phật tử không thuộc CLB Cúc Vàng, quý vị sẽ gửi danh sách về chùa để chư Tăng chứng minh qua số điện thoại hoặc tin nhắn zalo 0981392858 (Sư Thầy Thích Trúc Bảo Việt) theo nội dung sau:

Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy! Tên con là… ở tại… Hôm nay là ngày… tháng… năm... Con xin cầu siêu cho vong linh vào ngày… tháng… năm... (âm lịch) Con xin gửi danh sách để sư Thầy thỉnh vong linh ạ:

(Viết các mục vong linh)

Nếu cúng dường Tam Bảo thì viết: con xin cúng dường Tam Bảo số tịnh tài là:… Con bạch quý Thầy chứng minh và hồi hướng phúc báu cho các vong linh. Con cũng xin sư Thầy chứng minh và hồi hướng cho cả gia đình con luôn được sự gia hộ của chư Phật, hiện tại được (viết mong cầu)

(Tiếp)

Con xin thành kính tri ân Thầy ạ! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

(Trong trường hợp nhân dân Phật tử về chùa và có mong muốn được tham gia lễ cầu siêu tại chùa Ba Vàng thì quý vị sẽ đến Ban Tri Khách để được hướng dẫn một cách chi tiết).

+ Đối với Phật tử trong CLB Cúc Vàng, quý Phật tử sẽ đăng ký danh sách các mục vong linh cần cầu siêu lên đạo tràng đang sinh hoạt để được gửi danh sách lên CLB cho chư Tăng chứng minh.

Bước 2: Tu tập trước 3 - 7 ngày ở nhà trước khi về chùa cầu siêu.

- Trường hợp cầu siêu trực tuyến:

+ Đối với nhân dân, Phật tử:
https://chuabavang.com/bai-4-nghi-thuc-lam-le-tai-nha-gui-danh-sach-vong-linh-ve-chua-cau-sieu-d2442.html

+ Đối với Phật tử thuộc CLB Cúc Vàng:
https://phamthiyen.com/bai-4-nghi-thuc-lam-le-tai-nha-gui-danh-sach-vong-linh-ve-chua-cau-sieu/

Phật tử tu tập tại nhà trước khi tham gia lễ cầu siêu của chùa Ba Vàng (ảnh minh họa)

Phật tử tu tập tại nhà trước khi tham gia lễ cầu siêu của chùa Ba Vàng (ảnh minh họa)

- Trường hợp cầu siêu trực tiếp:

+ Đối với nhân dân, Phật tử:
https://chuabavang.com/bai-3-nghi-thuc-lam-le-tai-nha-truoc-khi-ve-chua-cau-sieu-cho-vong-linh-d2441.html

+ Đối với Phật tử thuộc CLB Cúc Vàng:
https://phamthiyen.com/bai-3-nghi-thuc-lam-le-tai-nha-truoc-khi-ve-chua-cau-sieu-cho-vong-linh/

Bước 3: Tham gia lễ cầu siêu
+ Trường hợp tham gia cầu siêu trực tuyến thì quý vị sẽ theo dõi trên các trang truyền thông của chùa Ba Vàng
Facebook Chùa Ba Vàng:
https://www.facebook.com/chuabavang.com.vn
Facebook CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa:
https://www.facebook.com/CLBCucVangTapTuLucHoa

+ Trường hợp tham gia cầu siêu tại chùa Ba Vàng
Địa điểm: Tại chính điện tầng 2

Lưu ý:

- Thứ nhất, Ban quản trị sẽ cung cấp tới nhân dân và quý Phật tử các bài bạch cho từng trường hợp cụ thể trước khi tham gia lễ cầu siêu từ 5 đến 10 phút.

+ Trường hợp đăng ký tham gia cầu siêu nhưng không tham gia lễ cầu siêu:
Link bài bạch:
https://docs.google.com/document/

+ Trường hợp đăng ký và tham gia lễ cầu siêu:
Link bài bạch:
https://docs.google.com/document/d/1

- Thứ hai, đối với những trường hợp đang tu tập theo bài số 8 thì quý vị vẫn tiếp tục tu theo chương trình của bài số 8 (vì các mục vong linh quý vị cần cầu siêu sẽ được bạch trong chương trình tu bài số 8).

Những lưu ý quan trọng khi tham gia chương trình cầu siêu

#1 Không sử dụng điện thoại khi đang tham gia lễ cầu siêu, không nên làm việc riêng, ảnh hưởng đến mọi người

Trong khóa lễ cầu siêu, khi chư Tăng đang làm lễ thì nhân dân và quý Phật tử vui lòng không sử dụng điện thoại. Chúng ta nên để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy. Bên cạnh đó, chúng ta cũng không nên nói chuyện và làm việc riêng gây ảnh hướng tới mọi người.

Bởi khi chư Tăng khai thị cho vong linh mà chúng ta không tập trung thì có thể khiến vong linh không hoan hỷ, thậm chí họ có thể khởi tâm sân giận đối với mình. Ví như nếu chúng ta đang bị bệnh, con cháu về thăm hỏi, chăm sóc nhưng lại nói chuyện, cười đùa ầm ĩ, nghịch điện thoại, điều đó có thể ảnh hưởng đến chúng ta, khiến chúng ta không vui lòng.

Vì vậy, trong buổi lễ cầu siêu, chúng ta nên nhất tâm, tha thiết mong cầu vong linh được hưởng phước báu, được nghe kinh, nghe chư Tăng khai thị, để từ đó họ sinh tâm hoan hỷ, giác ngộ, nương tựa Tam Bảo và tu hành mau thoát khổ. Điều đó sẽ mang lại lợi ích to lớn cho kẻ còn người mất.

Phật tử trang nghiêm tham gia buổi lễ cầu siêu tại chùa Ba Vàng

Phật tử trang nghiêm tham gia buổi lễ cầu siêu tại chùa Ba Vàng

#2 Bạch thầm khi bạch thỉnh và tác bạch cúng dường cho vong linh để tránh ảnh hưởng đến mọi người

Trong khóa lễ cầu siêu, khi chư Tăng hướng dẫn các gia đình quỳ gối đứng trước Tam Bảo để bạch thỉnh vong linh về chùa cầu siêu; hay tác bạch cúng dường Tam Bảo để hồi hướng phước báu cho các vong linh thì chúng ta sẽ bạch thầm ở trong tâm. Khi bạch xong thì Tam Bảo sẽ chứng minh và hồi hướng phước báu cho chư vị vong linh và toàn thể gia đình người bạch thỉnh.

Một điều cần lưu ý rằng chúng ta không nhất thiết phải khấn thành tiếng, vì điều đó dễ gây ra tiếng động làm ồn ào, ảnh hưởng tới mọi người xung quanh. Trong nhà Phật có câu: “Tâm xuất, Phật biết”, các Đức Phật, các vị hộ Pháp và các vong linh sẽ đều chứng biết cho sự thành tâm cúng dường của chúng ta. Dù chỉ cúng dường một đồng, chúng ta cũng nên quỳ gối, chắp tay và nhất tâm làm theo sự hướng dẫn của chư Tăng.

Phật tử chắp tay bạch thỉnh vong linh về dự lễ cầu siêu tại chùa Ba Vàng (ảnh minh họa)

Phật tử chắp tay bạch thỉnh vong linh về dự lễ cầu siêu tại chùa Ba Vàng (ảnh minh họa)

#3 Đối với Phật tử trong CLB Cúc Vàng thì tịnh tài cúng dường gửi trực tiếp về chùa qua hai hình thức

1. Gửi tịnh tài vào số tài khoản của chùa:
Link: https://chuabavang.com/thong-bao-so-tai-khoan-cua-chua-ba-vang-d781.html

2. Bỏ vào hòm công đức của chùa Ba Vàng

Bên cạnh đó, Chùa Ba Vàng tổ chức các khóa lễ cầu siêu thì chư Tăng không yêu cầu nhân dân và quý Phật tử phải cúng dường tiền vào nhà chùa, mà quý Thầy mong muốn các vong linh của gia đình tín chủ đều được hưởng lợi ích lớn nhất trong buổi lễ cầu siêu. Như Đức Phật có dạy rằng: Chúng ta muốn giúp cho các vong linh được siêu thoát thì họ phải có phước báu. Phước báu ấy chỉ phát sinh từ sự cúng dường Tam Bảo và làm phước của thân nhân (tức là những người thân sống trên trần thế) và chính các Đức Phật, các Đức Bồ Tát, các Đức Thánh Hiền Tăng chính là ruộng phước để chúng ta gieo trồng và gặt hái quả phước. Chính những quả phước đó sẽ giúp cho chúng sinh được an lành, hạnh phúc.

Ngoài ra, quý Phật tử và nhân dân hãy theo dõi các kênh truyền thông khác của chùa Ba Vàng để đón xem những chương trình tu tập và những bài giảng Pháp ý nghĩa của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh nhé!
Facebook Thầy Thích Trúc Thái Minh
Website Thầy Thích Trúc Thái Minh
Instagram Thay Thich Truc Thai Minh
Youtube Thầy Thích Trúc Thái Minh
Youtube chùa Ba Vàng
Website chùa Ba Vàng
Facebook CLB Tuổi Trẻ Ba Vàng

Mong rằng từ nhân duyên buổi lễ cầu siêu, vong linh của các gia đình được đầy đủ phước báu được về chùa Ba Vàng và nương tựa Tam Bảo tu hành thoát khổ. Đồng thời, các gia đình, thân nhân của người đã mất cũng được kết duyên lành với Phật Pháp, tín tâm với Tam Bảo, phát tâm tu tập theo chính Pháp của Phật để được đời sống an lành, hạnh phúc.

Bài liên quan
Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

Đi tìm câu trả lời: 7 ngày Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng - khóa 1 năm 2022 có gì hấp dẫn?

Bài viết🞄 09/6/2022

Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng được mong chờ nhất năm... Điều gì đã làm cho Khóa tu mùa hè chùa ba vàng trở nên hấp dẫn lớn đến vậy?

Bài viết 🞄 09/6/2022

Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng được mong chờ nhất năm... Điều gì đã làm cho Khóa tu mùa hè chùa ba vàng trở nên hấp dẫn lớn đến vậy?

“Biệt đội cánh cam” - Người nhận và cho những yêu thương đặc biệt!

Bài viết🞄 08/6/2022

Trong 2 ngày tập huấn các tình nguyện viên được lắng nghe những lời chia sẻ, động viên từ chư Tăng để có thêm sức mạnh tinh thần trở thành những “chiến binh áo cam” biết cho đi trong khóa tu mùa hè.

Bài viết 🞄 08/6/2022

Trong 2 ngày tập huấn các tình nguyện viên được lắng nghe những lời chia sẻ, động viên từ chư Tăng để có thêm sức mạnh tinh thần trở thành những “chiến binh áo cam” biết cho đi trong khóa tu mùa hè.

Người nổi tiếng cảm nhận như thế nào về chương trình khóa tu mùa hè tại chùa Ba Vàng?

Bài viết🞄 02/6/2022

Rất nhiều người nổi tiếng khi đến giao lưu tại khóa tu đã có những cảm nhận đặc biệt tại khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng, bởi đó là môi trường rất tốt...

Bài viết 🞄 02/6/2022

Rất nhiều người nổi tiếng khi đến giao lưu tại khóa tu đã có những cảm nhận đặc biệt tại khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng, bởi đó là môi trường rất tốt...

Những ấn tượng đặc biệt của chư Tôn đức Tăng quốc tế trong Đại lễ Phật đản 2022 tại chùa Ba Vàng

Bài viết🞄 18/5/2022

Dấu ấn đọng lại sau Đại lễ Phật đản 2022 tại chùa Ba Vàng...những cảm nhận đặc biệt của các vị khách quý tham dự chương trình, đặc biệt là chư Tôn đức Tăng quốc tế...

Bài viết 🞄 18/5/2022

Dấu ấn đọng lại sau Đại lễ Phật đản 2022 tại chùa Ba Vàng...những cảm nhận đặc biệt của các vị khách quý tham dự chương trình, đặc biệt là chư Tôn đức Tăng quốc tế...

Nghệ sĩ opera Đào Tố Loan - Quán quân cuộc thi Singapore Lyric Opera 2018 - Tôi vô cùng tự hào và mong muốn đứng trên sân khấu chùa Ba Vàng

Tin tức🞄 18/5/2022

Nhân dịp Đại lễ Phật đản 2022 quay lại chùa Ba Vàng, tôi nhận ra rằng đã rất lâu rồi, tôi chưa có cảm giác hạnh phúc, an nhiên như vậy

Tin tức 🞄 18/5/2022

Nhân dịp Đại lễ Phật đản 2022 quay lại chùa Ba Vàng, tôi nhận ra rằng đã rất lâu rồi, tôi chưa có cảm giác hạnh phúc, an nhiên như vậy

Giới thiệu lễ Trai đàn Chẩn tế chùa Ba Vàng

Bài viết🞄 14/5/2022

Lễ Trai đàn Chẩn tế chùa Ba Vàng đã mang lại rất nhiều lợi ích, sự chuyển hóa tâm linh vi diệu. Vậy những điều vi diệu đó là gì?

Bài viết 🞄 14/5/2022

Lễ Trai đàn Chẩn tế chùa Ba Vàng đã mang lại rất nhiều lợi ích, sự chuyển hóa tâm linh vi diệu. Vậy những điều vi diệu đó là gì?

Ấn tượng những khoảnh khắc Phật tử nhí đón Tết Phật đản 2022 tại chùa Ba Vàng

Bài viết🞄 08/5/2022

Với tâm thế hoan ca mừng Tết Phật đản, trong khuôn viên chùa Ba Vàng đã xuất hiện nhiều khoảnh khắc vô cùng ấn tượng từ những Phật tử nhí cũng hoan hỷ đón mừng ngày Đức Thế Tôn ra đời.

Bài viết 🞄 08/5/2022

Với tâm thế hoan ca mừng Tết Phật đản, trong khuôn viên chùa Ba Vàng đã xuất hiện nhiều khoảnh khắc vô cùng ấn tượng từ những Phật tử nhí cũng hoan hỷ đón mừng ngày Đức Thế Tôn ra đời.

Gần 300 chư Tăng trên thế giới, hàng vạn Phật tử về chùa Ba Vàng tham dự Lễ sớt bát cúng dường

Bài viết🞄 07/5/2022

Chương trình Lễ Đặt bát cúng dường chư Tăng các hệ phái được diễn ra vào 9h00 sáng ngày 07/5/Nhâm Dần (tức ngày 07/5/2022).

Bài viết 🞄 07/5/2022

Chương trình Lễ Đặt bát cúng dường chư Tăng các hệ phái được diễn ra vào 9h00 sáng ngày 07/5/Nhâm Dần (tức ngày 07/5/2022).

Lời chúc lễ Phật đản ý nghĩa nhất dành cho tất cả mọi người

Bài viết🞄 27/4/2022

Nếu bạn đang băn khoăn không biết nên gửi những lời hay ý đẹp nào thì đừng bỏ qua bài viết tổng hợp những lời chúc lễ Đức Phật đản sinh dưới đây nhé!

Bài viết 🞄 27/4/2022

Nếu bạn đang băn khoăn không biết nên gửi những lời hay ý đẹp nào thì đừng bỏ qua bài viết tổng hợp những lời chúc lễ Đức Phật đản sinh dưới đây nhé!

TOP bài hát mừng lễ Phật đản hay nhất!

Bài viết🞄 19/4/2022

Tuyển tập những bài hát mừng lễ Phật đản hay nhất! Với tâm tri ân, mừng vui đón chờ ngày Đức Thế Tôn đản sinh - một sự kiện mang lại lợi ích to lớn cho khắp cõi nhân thiên và loài người

Bài viết 🞄 19/4/2022

Tuyển tập những bài hát mừng lễ Phật đản hay nhất! Với tâm tri ân, mừng vui đón chờ ngày Đức Thế Tôn đản sinh - một sự kiện mang lại lợi ích to lớn cho khắp cõi nhân thiên và loài người

Lời chúc nguyện hồi hướng đến cho thí chủ cúng dường

Bài viết🞄 18/4/2022

Sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh, hằng thêm đến gia đình thí chủ, là người năng nghiêng mình lễ bái, cúng dường đến Tam bảo và có lòng tôn kính các bậc tu hành tinh tấn nhứt là bậc trì giới, và bậc trưởng lão.

Bài viết 🞄 18/4/2022

Sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh, hằng thêm đến gia đình thí chủ, là người năng nghiêng mình lễ bái, cúng dường đến Tam bảo và có lòng tôn kính các bậc tu hành tinh tấn nhứt là bậc trì giới, và bậc trưởng lão.

Hướng dẫn đăng ký tham gia lễ Hằng thuận tại chùa Ba Vàng

Bài viết🞄 13/4/2022

Mời quý bạn đọc cùng theo dõi bài viết dưới đây để hiểu hơn về cách thức đăng ký tham gia lễ Hằng thuận tại chùa Ba Vàng nhé.

Bài viết 🞄 13/4/2022

Mời quý bạn đọc cùng theo dõi bài viết dưới đây để hiểu hơn về cách thức đăng ký tham gia lễ Hằng thuận tại chùa Ba Vàng nhé.

Tết Thanh minh là ngày gì? Và cách cúng lễ để được nhiều lợi ích nhất

Bài viết🞄 05/4/2022

Tết Thanh minh là ngày mà người Việt hướng về cội nguồn tri ân, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và lòng thành kính đối với tổ tiên mình.

Bài viết 🞄 05/4/2022

Tết Thanh minh là ngày mà người Việt hướng về cội nguồn tri ân, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và lòng thành kính đối với tổ tiên mình.

Tuyển tập những câu chuyện chuyển nghiệp sau 3 ngày tu tập đàn lễ Ngũ Bách Danh

Bài viết🞄 26/3/2022

Sau 3 ngày tu tập với 6 thời khóa và 1500 lễ danh hiệu Đức Quán Âm, rất nhiều nhân dân, Phật tử đã có sự chuyển hóa nghiệp bệnh trên thân ngay trong đàn lễ.

Bài viết 🞄 26/3/2022

Sau 3 ngày tu tập với 6 thời khóa và 1500 lễ danh hiệu Đức Quán Âm, rất nhiều nhân dân, Phật tử đã có sự chuyển hóa nghiệp bệnh trên thân ngay trong đàn lễ.

Lễ Ngũ Bách Danh (17-19/02/Nhâm Dần): Cơ hội tiêu trừ nghiệp bệnh trên thân ngay trong hiện tại

Bài viết🞄 17/3/2022

Lễ Ngũ Bách Danh (từ ngày 17/02 đến ngày 19/02/Nhâm Dần) để nhân dân, Phật tử cầu nguyện hồi hướng hóa giải tiêu trừ nghiệp bệnh trên thân...

Bài viết 🞄 17/3/2022

Lễ Ngũ Bách Danh (từ ngày 17/02 đến ngày 19/02/Nhâm Dần) để nhân dân, Phật tử cầu nguyện hồi hướng hóa giải tiêu trừ nghiệp bệnh trên thân...

Vì sao Thái tử Tất Đạt Đa quyết định khước từ tất cả để đi xuất gia cầu đạo?

Bài viết🞄 10/3/2022

Nhân duyên gì mà Thái tử quyết định đi xuất gia? Hãy cùng đi tìm câu trả lời cho câu hỏi mà có lẽ người tu học Phật không ai có thể bỏ qua bài viết dưới đây.

Bài viết 🞄 10/3/2022

Nhân duyên gì mà Thái tử quyết định đi xuất gia? Hãy cùng đi tìm câu trả lời cho câu hỏi mà có lẽ người tu học Phật không ai có thể bỏ qua bài viết dưới đây.

7 thực phẩm dành cho trẻ nhỏ: Hỗ trợ phòng chống dịch bệnh, cảm cúm

Bài viết🞄 07/3/2022

Phòng chống dịch bệnh cho trẻ trong mùa dịch Covid-19 là điều vô cùng cần thiết mà cha mẹ cần lưu tâm. Dưới đây là những loại thực phẩm cần thiết: lá lốt, sữa nóng,

Bài viết 🞄 07/3/2022

Phòng chống dịch bệnh cho trẻ trong mùa dịch Covid-19 là điều vô cùng cần thiết mà cha mẹ cần lưu tâm. Dưới đây là những loại thực phẩm cần thiết: lá lốt, sữa nóng,

Sự xuất hiện của Sư Phụ là mặt trời trí tuệ soi rọi mảnh vườn tâm tăm tối của chúng con

Bài viết🞄 03/3/2022

Ngày Sư Phụ xuất hiện trên thế gian là ngày đánh dấu bước ngoặt thay đổi trong chúng con, là ngày mà chúng con được sinh ra trong giáo Pháp Như Lai, cuộc đời chúng con bước sang trang mới

Bài viết 🞄 03/3/2022

Ngày Sư Phụ xuất hiện trên thế gian là ngày đánh dấu bước ngoặt thay đổi trong chúng con, là ngày mà chúng con được sinh ra trong giáo Pháp Như Lai, cuộc đời chúng con bước sang trang mới

Sau 15 năm Thầy Thích Trúc Thái Minh về chùa Ba Vàng: Sự thay đổi ít ai ngờ đến

Bài viết🞄 25/02/2022

Những ngày đầu về nhận chùa Ba Vàng, Thầy Thích Trúc Thái Minh trải qua biết bao “thiên nan vạn nan”; bởi lúc đó trong tay Thầy không có bất cứ thứ gì, chỉ có mấy

Bài viết 🞄 25/02/2022

Những ngày đầu về nhận chùa Ba Vàng, Thầy Thích Trúc Thái Minh trải qua biết bao “thiên nan vạn nan”; bởi lúc đó trong tay Thầy không có bất cứ thứ gì, chỉ có mấy