trực tuyến
Phật đản 2023 - Phổ tế chúng sinh | Chùa Ba Vàng, ngày 18/4/Quý Mão

Thứ Sáu, 09/6/2023

tức 22/4 Quý Mão

Hướng dẫn tham gia lễ cầu siêu trực tuyến và trực tiếp hàng tháng tại chùa Ba Vàng

27/02/2022

Chia sẻ :

Thể theo lời thỉnh cầu của nhân dân Phật tử với mong muốn siêu độ các hương linh, được sự chỉ dạy trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chùa Ba Vàng đều tổ chức lễ cầu siêu trực tiếp tại chùa cho mọi người tử về tham dự

27/02/2022

Chia sẻ :

Lễ cầu siêu là một nghi thức tâm linh trong Phật giáo giúp cho kẻ còn, người mất đều có được lợi ích.

Trong kinh Vu Lan Bồn, khi Ngài Mục Kiền Liên biết mẹ mình là bà Thanh Đề đang bị đọa lạc trong cõi địa ngục do ác nghiệp đã tạo khi còn sống. Ngài đã khuyến tấn dòng họ bán ngôi nhà cũ của bà Thanh Đề để thiết lễ cúng dường trai Tăng, dâng phẩm vật cúng dường đến Đức Phật cùng Tăng đoàn để hồi hướng, cầu siêu phước báu đến cho bà. Nhờ công đức đó mà bà được siêu thoát khỏi cảnh giới đau khổ, sinh lên cõi trời hưởng phước.

Vì vậy, hàng tháng, thể theo lời thỉnh cầu của nhân dân Phật tử với mong muốn siêu độ các hương linh, được sự chỉ dạy trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chùa Ba Vàng đều tổ chức lễ cầu siêu trực tiếp tại chùa cho mọi người về tham dự.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID - 19 diễn biến phức tạp, nhà chùa đã tổ chức lễ cầu siêu trực tuyến để mọi người tham dự lễ cầu siêu tại nhà mà vẫn nhận được đầy đủ lợi ích. Bởi tính chất của tâm linh là xuất phát từ tâm, do tâm chúng ta cảm ứng đến các vong linh. Vậy nên, dù tham gia lễ cầu siêu trực tuyến tại nhà nhưng chúng ta thành tâm hướng đến các vong linh, tạo lập phước báu bằng các việc làm lành thiện, cúng dường Tam Bảo thì vong linh sẽ tùy duyên nhận được phước báu tương ứng với công đức đã tạo lập thông qua sự bạch thỉnh, khai thị và chứng minh hồi hướng của chư Tăng.

Để hiểu rõ hơn về cách thức tham gia lễ cầu siêu tại chùa Ba Vàng thông qua hai hình thức trực tuyến và trực tiếp, kính mời quý vị đón đọc bài viết dưới đây.

Đối tượng tham gia

- Tất cả những ai có mong muốn tham gia cầu siêu

Thời gian tham gia:

- Thời gian tham gia lễ cầu siêu trực tuyến, trực tiếp hàng tháng vào lúc 8h30 sáng ngày 14, 30 âm lịch hàng tháng (29 tháng thiếu).

- Ngoài ra, vào hai ngày mùng 08/07 và 19/6 âm lịch hàng năm, chùa Ba Vàng đều tổ chức Đại Lễ cầu siêu phả độ gia tiên và Đại Lễ cầu siêu vong linh thai nhi.

Toàn cảnh buổi lễ cầu siêu trực tiếp tại chùa Ba Vàng (ảnh tháng 7 năm 2020)

Toàn cảnh buổi lễ cầu siêu trực tiếp tại chùa Ba Vàng (ảnh tháng 7 năm 2020)

Cách thức đăng ký

Trực tuyến (tại nhà) và trực tiếp (tại chùa)

Bước 1: Đăng ký danh sách các mục vong linh cần cầu siêu.

+ Đối với nhân dân, Phật tử không thuộc CLB Cúc Vàng, quý vị sẽ gửi danh sách về chùa để chư Tăng chứng minh qua số điện thoại hoặc tin nhắn zalo 0981392858 (Sư Thầy Thích Trúc Bảo Việt) theo nội dung sau:

Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy! Tên con là… ở tại… Hôm nay là ngày… tháng… năm... Con xin cầu siêu cho vong linh vào ngày… tháng… năm... (âm lịch) Con xin gửi danh sách để sư Thầy thỉnh vong linh ạ:

(Viết các mục vong linh)

Nếu cúng dường Tam Bảo thì viết: con xin cúng dường Tam Bảo số tịnh tài là:… Con bạch quý Thầy chứng minh và hồi hướng phúc báu cho các vong linh. Con cũng xin sư Thầy chứng minh và hồi hướng cho cả gia đình con luôn được sự gia hộ của chư Phật, hiện tại được (viết mong cầu)

(Tiếp)

Con xin thành kính tri ân Thầy ạ! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

(Trong trường hợp nhân dân Phật tử về chùa và có mong muốn được tham gia lễ cầu siêu tại chùa Ba Vàng thì quý vị sẽ đến Ban Tri Khách để được hướng dẫn một cách chi tiết).

+ Đối với Phật tử trong CLB Cúc Vàng, quý Phật tử sẽ đăng ký danh sách các mục vong linh cần cầu siêu lên đạo tràng đang sinh hoạt để được gửi danh sách lên CLB cho chư Tăng chứng minh.

Bước 2: Tu tập trước 3 - 7 ngày ở nhà trước khi về chùa cầu siêu.

- Trường hợp cầu siêu trực tuyến:

+ Đối với nhân dân, Phật tử:
https://chuabavang.com/bai-4-nghi-thuc-lam-le-tai-nha-gui-danh-sach-vong-linh-ve-chua-cau-sieu-d2442.html

+ Đối với Phật tử thuộc CLB Cúc Vàng:
https://phamthiyen.com/bai-4-nghi-thuc-lam-le-tai-nha-gui-danh-sach-vong-linh-ve-chua-cau-sieu/

Phật tử tu tập tại nhà trước khi tham gia lễ cầu siêu của chùa Ba Vàng (ảnh minh họa)

Phật tử tu tập tại nhà trước khi tham gia lễ cầu siêu của chùa Ba Vàng (ảnh minh họa)

- Trường hợp cầu siêu trực tiếp:

+ Đối với nhân dân, Phật tử:
https://chuabavang.com/bai-3-nghi-thuc-lam-le-tai-nha-truoc-khi-ve-chua-cau-sieu-cho-vong-linh-d2441.html

+ Đối với Phật tử thuộc CLB Cúc Vàng:
https://phamthiyen.com/bai-3-nghi-thuc-lam-le-tai-nha-truoc-khi-ve-chua-cau-sieu-cho-vong-linh/

Bước 3: Tham gia lễ cầu siêu
+ Trường hợp tham gia cầu siêu trực tuyến thì quý vị sẽ theo dõi trên các trang truyền thông của chùa Ba Vàng
Facebook Chùa Ba Vàng:
https://www.facebook.com/chuabavang.com.vn
Facebook CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa:
https://www.facebook.com/CLBCucVangTapTuLucHoa

+ Trường hợp tham gia cầu siêu tại chùa Ba Vàng
Địa điểm: Tại chính điện tầng 2

Lưu ý:

- Thứ nhất, Ban quản trị sẽ cung cấp tới nhân dân và quý Phật tử các bài bạch cho từng trường hợp cụ thể trước khi tham gia lễ cầu siêu từ 5 đến 10 phút.

+ Trường hợp đăng ký tham gia cầu siêu nhưng không tham gia lễ cầu siêu:
Link bài bạch:
https://docs.google.com/document/

+ Trường hợp đăng ký và tham gia lễ cầu siêu:
Link bài bạch:
https://docs.google.com/document/d/1

- Thứ hai, đối với những trường hợp đang tu tập theo bài số 8 thì quý vị vẫn tiếp tục tu theo chương trình của bài số 8 (vì các mục vong linh quý vị cần cầu siêu sẽ được bạch trong chương trình tu bài số 8).

Những lưu ý quan trọng khi tham gia chương trình cầu siêu

#1 Không sử dụng điện thoại khi đang tham gia lễ cầu siêu, không nên làm việc riêng, ảnh hưởng đến mọi người

Trong khóa lễ cầu siêu, khi chư Tăng đang làm lễ thì nhân dân và quý Phật tử vui lòng không sử dụng điện thoại. Chúng ta nên để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy. Bên cạnh đó, chúng ta cũng không nên nói chuyện và làm việc riêng gây ảnh hướng tới mọi người.

Bởi khi chư Tăng khai thị cho vong linh mà chúng ta không tập trung thì có thể khiến vong linh không hoan hỷ, thậm chí họ có thể khởi tâm sân giận đối với mình. Ví như nếu chúng ta đang bị bệnh, con cháu về thăm hỏi, chăm sóc nhưng lại nói chuyện, cười đùa ầm ĩ, nghịch điện thoại, điều đó có thể ảnh hưởng đến chúng ta, khiến chúng ta không vui lòng.

Vì vậy, trong buổi lễ cầu siêu, chúng ta nên nhất tâm, tha thiết mong cầu vong linh được hưởng phước báu, được nghe kinh, nghe chư Tăng khai thị, để từ đó họ sinh tâm hoan hỷ, giác ngộ, nương tựa Tam Bảo và tu hành mau thoát khổ. Điều đó sẽ mang lại lợi ích to lớn cho kẻ còn người mất.

Phật tử trang nghiêm tham gia buổi lễ cầu siêu tại chùa Ba Vàng

Phật tử trang nghiêm tham gia buổi lễ cầu siêu tại chùa Ba Vàng

#2 Bạch thầm khi bạch thỉnh và tác bạch cúng dường cho vong linh để tránh ảnh hưởng đến mọi người

Trong khóa lễ cầu siêu, khi chư Tăng hướng dẫn các gia đình quỳ gối đứng trước Tam Bảo để bạch thỉnh vong linh về chùa cầu siêu; hay tác bạch cúng dường Tam Bảo để hồi hướng phước báu cho các vong linh thì chúng ta sẽ bạch thầm ở trong tâm. Khi bạch xong thì Tam Bảo sẽ chứng minh và hồi hướng phước báu cho chư vị vong linh và toàn thể gia đình người bạch thỉnh.

Một điều cần lưu ý rằng chúng ta không nhất thiết phải khấn thành tiếng, vì điều đó dễ gây ra tiếng động làm ồn ào, ảnh hưởng tới mọi người xung quanh. Trong nhà Phật có câu: “Tâm xuất, Phật biết”, các Đức Phật, các vị hộ Pháp và các vong linh sẽ đều chứng biết cho sự thành tâm cúng dường của chúng ta. Dù chỉ cúng dường một đồng, chúng ta cũng nên quỳ gối, chắp tay và nhất tâm làm theo sự hướng dẫn của chư Tăng.

Phật tử chắp tay bạch thỉnh vong linh về dự lễ cầu siêu tại chùa Ba Vàng (ảnh minh họa)

Phật tử chắp tay bạch thỉnh vong linh về dự lễ cầu siêu tại chùa Ba Vàng (ảnh minh họa)

#3 Đối với Phật tử trong CLB Cúc Vàng thì tịnh tài cúng dường gửi trực tiếp về chùa qua hai hình thức

1. Gửi tịnh tài vào số tài khoản của chùa:
Link: https://chuabavang.com/thong-bao-so-tai-khoan-cua-chua-ba-vang-d781.html

2. Bỏ vào hòm công đức của chùa Ba Vàng

Bên cạnh đó, Chùa Ba Vàng tổ chức các khóa lễ cầu siêu thì chư Tăng không yêu cầu nhân dân và quý Phật tử phải cúng dường tiền vào nhà chùa, mà quý Thầy mong muốn các vong linh của gia đình tín chủ đều được hưởng lợi ích lớn nhất trong buổi lễ cầu siêu. Như Đức Phật có dạy rằng: Chúng ta muốn giúp cho các vong linh được siêu thoát thì họ phải có phước báu. Phước báu ấy chỉ phát sinh từ sự cúng dường Tam Bảo và làm phước của thân nhân (tức là những người thân sống trên trần thế) và chính các Đức Phật, các Đức Bồ Tát, các Đức Thánh Hiền Tăng chính là ruộng phước để chúng ta gieo trồng và gặt hái quả phước. Chính những quả phước đó sẽ giúp cho chúng sinh được an lành, hạnh phúc.

Ngoài ra, quý Phật tử và nhân dân hãy theo dõi các kênh truyền thông khác của chùa Ba Vàng để đón xem những chương trình tu tập và những bài giảng Pháp ý nghĩa của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh nhé!
Facebook Thầy Thích Trúc Thái Minh
Website Thầy Thích Trúc Thái Minh
Instagram Thay Thich Truc Thai Minh
Youtube Thầy Thích Trúc Thái Minh
Youtube chùa Ba Vàng
Website chùa Ba Vàng
Facebook CLB Tuổi Trẻ Ba Vàng

Mong rằng từ nhân duyên buổi lễ cầu siêu, vong linh của các gia đình được đầy đủ phước báu được về chùa Ba Vàng và nương tựa Tam Bảo tu hành thoát khổ. Đồng thời, các gia đình, thân nhân của người đã mất cũng được kết duyên lành với Phật Pháp, tín tâm với Tam Bảo, phát tâm tu tập theo chính Pháp của Phật để được đời sống an lành, hạnh phúc.

Bài liên quan
Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

Huyện Minh Hóa - Quảng Bình: Cơn mưa vi diệu trong lễ Diễu hành xe hoa Phật đản 2023

Tin tức khác🞄 03/6/2023

Nhưng ngày hôm nay, 16/4/Quý Mão (tức ngày 06/3/2023), sự vi diệu ấy càng trở nên tuyệt vời và ấn tượng hơn khi tiết trời xuất hiện những hạt mưa vào đúng thời điểm Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh...

Tin tức khác 🞄 03/6/2023

Nhưng ngày hôm nay, 16/4/Quý Mão (tức ngày 06/3/2023), sự vi diệu ấy càng trở nên tuyệt vời và ấn tượng hơn khi tiết trời xuất hiện những hạt mưa vào đúng thời điểm Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh...

Đường phố TP Đồng Hới - Quảng Bình tưng bừng đêm diễu hành xe hoa mừng Tết Phật đản

Bài viết🞄 03/6/2023

Không khí của buổi lễ đã khiến thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình có một đêm tưng bừng, rộn ràng hơn bao giờ hết.

Bài viết 🞄 03/6/2023

Không khí của buổi lễ đã khiến thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình có một đêm tưng bừng, rộn ràng hơn bao giờ hết.

Đặt bát cúng dường Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp cùng chư Tôn Đức Tăng GHPGVN nhân mùa Phật đản tại TP Đồng Hới - Quảng Bình

Bài viết🞄 02/6/2023

Ngày 15/04/Quý Mão, với lòng từ bi, chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, chư Đại đức Tăng Ni đã đi khất thực để gieo duyên hóa độ cho nhân dân, Phật tử nhân mùa Phật đản.

Bài viết 🞄 02/6/2023

Ngày 15/04/Quý Mão, với lòng từ bi, chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, chư Đại đức Tăng Ni đã đi khất thực để gieo duyên hóa độ cho nhân dân, Phật tử nhân mùa Phật đản.

Chùa Đại Giác (TP. Đồng Hới - Quảng Bình) - Lung linh đêm thả hoa đăng kính mừng Khánh đản

Bài viết🞄 01/6/2023

Trong không khí thiêng liêng, cả đất trời đón mừng ngày Đức Thế Tôn giáng trần, ngày 14/04/Quý Mão (tức ngày 01/6/2023), chùa Đại Giác - thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã long trọng tổ chức...

Bài viết 🞄 01/6/2023

Trong không khí thiêng liêng, cả đất trời đón mừng ngày Đức Thế Tôn giáng trần, ngày 14/04/Quý Mão (tức ngày 01/6/2023), chùa Đại Giác - thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã long trọng tổ chức...

23 bài báo của Thái Lan đưa tin, Đại lễ Phật đản chùa Ba Vàng gây ấn tượng với truyền thông Quốc tế

Bài viết🞄 26/5/2023

Với nhiều hoạt động ý nghĩa, chuỗi sự kiện Phật đản tại chùa Ba Vàng đã nhận được nhiều sự quan tâm của các trang báo, trang thông tin điện tử.

Bài viết 🞄 26/5/2023

Với nhiều hoạt động ý nghĩa, chuỗi sự kiện Phật đản tại chùa Ba Vàng đã nhận được nhiều sự quan tâm của các trang báo, trang thông tin điện tử.

2 ngày, 13 quốc gia, khoảng 70.000 người - một đại lễ Phật đản đáng nhớ

Bài viết🞄 25/5/2023

Đại lễ Phật đản chùa Ba Vàng năm 2023 đã kết thúc nhưng tất cả đã để lại những dấu ấn khó phai trong lòng người tham dự. Đó không chỉ là những con số ấn tượng, những bộ trang phục đẹp...

Bài viết 🞄 25/5/2023

Đại lễ Phật đản chùa Ba Vàng năm 2023 đã kết thúc nhưng tất cả đã để lại những dấu ấn khó phai trong lòng người tham dự. Đó không chỉ là những con số ấn tượng, những bộ trang phục đẹp...

Ấn tượng những bản nhạc song ngữ trong Đêm văn nghệ kính mừng Đức Phật đản sinh

Bài viết🞄 21/5/2023

Một trong những điểm cực kỳ ấn tượng của đêm văn nghệ chính là các bài hát song ngữ, được sáng tác dựa trên nền tảng kinh Phật bởi Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng.

Bài viết 🞄 21/5/2023

Một trong những điểm cực kỳ ấn tượng của đêm văn nghệ chính là các bài hát song ngữ, được sáng tác dựa trên nền tảng kinh Phật bởi Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng.

Trải nghiệm thú vị tại công trình kiến trúc độc đáo: Cung Phật Phụ - Phật Mẫu chùa Ba Vàng

Bài viết🞄 16/5/2023

Hiếm có ngôi chùa nào lại có công trình kiến trúc "độc lạ" như ở cung thờ Phật Phụ - Phật Mẫu chùa Ba Vàng. Đây là nơi thờ Đức vua Tịnh Phạn

Bài viết 🞄 16/5/2023

Hiếm có ngôi chùa nào lại có công trình kiến trúc "độc lạ" như ở cung thờ Phật Phụ - Phật Mẫu chùa Ba Vàng. Đây là nơi thờ Đức vua Tịnh Phạn

Cha của Đức Phật là ai? Cuộc đời và nỗi lo khi làm cha của Đức Phật

Bài viết🞄 15/5/2023

Đức vua Tịnh Phạn chính là người đặc biệt và duy nhất được Đức Phật chọn làm cha trước khi giáng sinh.

Bài viết 🞄 15/5/2023

Đức vua Tịnh Phạn chính là người đặc biệt và duy nhất được Đức Phật chọn làm cha trước khi giáng sinh.

Sắp diễn ra | Đại lễ Phật đản 2023 tại chùa Ba Vàng - mang lại nhiều lợi ích cho người tham gia

Hoạt động Phật sự🞄 07/5/2023

Đại lễ Phật đản không chỉ là cơ hội để mọi người được cầu bình an, may mắn cho bản thân, gia đình; mà còn là khoảng thời gian được tìm hiểu về Phật giáo...

Hoạt động Phật sự 🞄 07/5/2023

Đại lễ Phật đản không chỉ là cơ hội để mọi người được cầu bình an, may mắn cho bản thân, gia đình; mà còn là khoảng thời gian được tìm hiểu về Phật giáo...

Lý giải về hoàng hậu Ma Da - người mẹ đặc biệt nhất thế gian

Nhân vật Phật giáo🞄 02/5/2023

Có phải Hoàng hậu Ma Da hết phước khi sinh Đức Phật nên mới qua đời? Bà là người như thế nào? Liệu có phải là người mẹ đặc biệt nhất thế gian như trong kinh điển thường nói?

Nhân vật Phật giáo 🞄 02/5/2023

Có phải Hoàng hậu Ma Da hết phước khi sinh Đức Phật nên mới qua đời? Bà là người như thế nào? Liệu có phải là người mẹ đặc biệt nhất thế gian như trong kinh điển thường nói?

Tinh thần phụng sự của Phật tử Nhật Bản: Sự tinh tấn đến từ tâm Bồ đề

Bài viết🞄 02/5/2023

Chuyến hoằng Pháp của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chư Tăng chùa Ba Vàng và Cô Phạm Thị Yến - chủ nhiệm CLB Cúc Vàng tại Nhật đã kết thúc. Dù vậy, những câu chuyện về “hành trình tích lũy phước báu” của các Phật tử xa xứ vẫn đang được kể.

Bài viết 🞄 02/5/2023

Chuyến hoằng Pháp của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chư Tăng chùa Ba Vàng và Cô Phạm Thị Yến - chủ nhiệm CLB Cúc Vàng tại Nhật đã kết thúc. Dù vậy, những câu chuyện về “hành trình tích lũy phước báu” của các Phật tử xa xứ vẫn đang được kể.

Đức Phật kiêu mạn không khi tuyên bố “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn”?

Bài viết🞄 22/4/2023

“Thiên thượng” là trên trời; “thiên hạ” là dưới trời; “duy ngã” là chỉ có ta là tôn quý nhất; “độc” nghĩa là độc nhất, tôn quý nhất. “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn” có nghĩa là “Trên trời dưới trời, chỉ có ta là tôn quý nhất”.

Bài viết 🞄 22/4/2023

“Thiên thượng” là trên trời; “thiên hạ” là dưới trời; “duy ngã” là chỉ có ta là tôn quý nhất; “độc” nghĩa là độc nhất, tôn quý nhất. “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn” có nghĩa là “Trên trời dưới trời, chỉ có ta là tôn quý nhất”.

Lời chúc lễ Phật đản ý nghĩa nhất dành cho tất cả mọi người

Bài viết🞄 22/4/2023

Phật đản là ngày Tết của mỗi người con Phật. Vào ngày này, mọi người có thể gửi lời chúc ý nghĩa dành tặng cho gia đình, bạn bè, người yêu,...

Bài viết 🞄 22/4/2023

Phật đản là ngày Tết của mỗi người con Phật. Vào ngày này, mọi người có thể gửi lời chúc ý nghĩa dành tặng cho gia đình, bạn bè, người yêu,...

TOP bài hát mừng lễ Phật đản hay nhất!

Bài viết🞄 18/4/2023

Dưới đây là tổng hợp các bài hát Phật đản hay, mới nhất, lời bài hát dễ nghe dễ thuộc nhân kỷ niệm ngày Đức Phật ra đời.

Bài viết 🞄 18/4/2023

Dưới đây là tổng hợp các bài hát Phật đản hay, mới nhất, lời bài hát dễ nghe dễ thuộc nhân kỷ niệm ngày Đức Phật ra đời.

Tôn giả Đại Ca Diếp - Đại đệ tử của Đức Phật với hạnh đầu đà đệ nhất

Bài viết🞄 09/4/2023

Tôn giả Ma Ha Ca Diếp là một vị Tỳ-kheo gương mẫu với phẩm hạnh đầu đà đệ nhất trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật.

Bài viết 🞄 09/4/2023

Tôn giả Ma Ha Ca Diếp là một vị Tỳ-kheo gương mẫu với phẩm hạnh đầu đà đệ nhất trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật.

Cuộc đời Tôn giả Ma Ha Ca Diếp: Từ lúc hạ sinh đến khi thành bậc đầu đà đệ nhất

Bài viết🞄 09/4/2023

Tôn giả Ma Ha Ca Diếp được biết đến là vị Thánh tăng đệ nhất đầu đà trong 10 đại đệ tử của Đức Phật. Khi còn ở thế tục, Ngài có tên là Tất Bát La Da Na.

Bài viết 🞄 09/4/2023

Tôn giả Ma Ha Ca Diếp được biết đến là vị Thánh tăng đệ nhất đầu đà trong 10 đại đệ tử của Đức Phật. Khi còn ở thế tục, Ngài có tên là Tất Bát La Da Na.

Thoát khỏi nỗi ám ảnh của bệnh trĩ nhờ đàn lễ Ngũ Bách Danh

Chuyển hóa nghiệp🞄 06/4/2023

Ngồi thoải mái trên ghế sofa, chị Danh chợt nhớ lại những ngày tháng bị mất ngủ và mắc bệnh trĩ trước đây. Chị Danh bị những căn bệnh này hành hạ...

Chuyển hóa nghiệp 🞄 06/4/2023

Ngồi thoải mái trên ghế sofa, chị Danh chợt nhớ lại những ngày tháng bị mất ngủ và mắc bệnh trĩ trước đây. Chị Danh bị những căn bệnh này hành hạ...

Thanh minh là gì? Tết thanh minh năm 2023 là ngày nào?

Bài viết🞄 02/4/2023

Lễ Tết Thanh minh không có ngày cố định. Thời gian sẽ bắt đầu sau ngày Lập Xuân 45 ngày, khoảng từ ngày 04 - 05/04 (sau khi kết thúc tiết xuân phân)...

Bài viết 🞄 02/4/2023

Lễ Tết Thanh minh không có ngày cố định. Thời gian sẽ bắt đầu sau ngày Lập Xuân 45 ngày, khoảng từ ngày 04 - 05/04 (sau khi kết thúc tiết xuân phân)...