trực tuyến
Xả giới Bát quan trai | Chùa Ba Vàng, ngày 09/9/Nhâm Dần (tức ngày 03/10/2022)

Thứ Tư, 05/10/2022

tức 10/9 Nhâm Dần

Hướng dẫn tham gia lễ cầu siêu trực tuyến và trực tiếp hàng tháng tại chùa Ba Vàng

27/02/2022

Chia sẻ :

Thể theo lời thỉnh cầu của nhân dân Phật tử với mong muốn siêu độ các hương linh, được sự chỉ dạy trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chùa Ba Vàng đều tổ chức lễ cầu siêu trực tiếp tại chùa cho mọi người tử về tham dự

27/02/2022

Chia sẻ :

Lễ cầu siêu là một nghi thức tâm linh trong Phật giáo giúp cho kẻ còn, người mất đều có được lợi ích.

Trong kinh Vu Lan Bồn, khi Ngài Mục Kiền Liên biết mẹ mình là bà Thanh Đề đang bị đọa lạc trong cõi địa ngục do ác nghiệp đã tạo khi còn sống. Ngài đã khuyến tấn dòng họ bán ngôi nhà cũ của bà Thanh Đề để thiết lễ cúng dường trai Tăng, dâng phẩm vật cúng dường đến Đức Phật cùng Tăng đoàn để hồi hướng, cầu siêu phước báu đến cho bà. Nhờ công đức đó mà bà được siêu thoát khỏi cảnh giới đau khổ, sinh lên cõi trời hưởng phước.

Vì vậy, hàng tháng, thể theo lời thỉnh cầu của nhân dân Phật tử với mong muốn siêu độ các hương linh, được sự chỉ dạy trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chùa Ba Vàng đều tổ chức lễ cầu siêu trực tiếp tại chùa cho mọi người về tham dự.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID - 19 diễn biến phức tạp, nhà chùa đã tổ chức lễ cầu siêu trực tuyến để mọi người tham dự lễ cầu siêu tại nhà mà vẫn nhận được đầy đủ lợi ích. Bởi tính chất của tâm linh là xuất phát từ tâm, do tâm chúng ta cảm ứng đến các vong linh. Vậy nên, dù tham gia lễ cầu siêu trực tuyến tại nhà nhưng chúng ta thành tâm hướng đến các vong linh, tạo lập phước báu bằng các việc làm lành thiện, cúng dường Tam Bảo thì vong linh sẽ tùy duyên nhận được phước báu tương ứng với công đức đã tạo lập thông qua sự bạch thỉnh, khai thị và chứng minh hồi hướng của chư Tăng.

Để hiểu rõ hơn về cách thức tham gia lễ cầu siêu tại chùa Ba Vàng thông qua hai hình thức trực tuyến và trực tiếp, kính mời quý vị đón đọc bài viết dưới đây.

Đối tượng tham gia

- Tất cả những ai có mong muốn tham gia cầu siêu

Thời gian tham gia:

- Thời gian tham gia lễ cầu siêu trực tuyến, trực tiếp hàng tháng vào lúc 8h30 sáng ngày 14, 30 âm lịch hàng tháng (29 tháng thiếu).

- Ngoài ra, vào hai ngày mùng 08/07 và 19/6 âm lịch hàng năm, chùa Ba Vàng đều tổ chức Đại Lễ cầu siêu phả độ gia tiên và Đại Lễ cầu siêu vong linh thai nhi.

Toàn cảnh buổi lễ cầu siêu trực tiếp tại chùa Ba Vàng (ảnh tháng 7 năm 2020)

Toàn cảnh buổi lễ cầu siêu trực tiếp tại chùa Ba Vàng (ảnh tháng 7 năm 2020)

Cách thức đăng ký

Trực tuyến (tại nhà) và trực tiếp (tại chùa)

Bước 1: Đăng ký danh sách các mục vong linh cần cầu siêu.

+ Đối với nhân dân, Phật tử không thuộc CLB Cúc Vàng, quý vị sẽ gửi danh sách về chùa để chư Tăng chứng minh qua số điện thoại hoặc tin nhắn zalo 0981392858 (Sư Thầy Thích Trúc Bảo Việt) theo nội dung sau:

Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy! Tên con là… ở tại… Hôm nay là ngày… tháng… năm... Con xin cầu siêu cho vong linh vào ngày… tháng… năm... (âm lịch) Con xin gửi danh sách để sư Thầy thỉnh vong linh ạ:

(Viết các mục vong linh)

Nếu cúng dường Tam Bảo thì viết: con xin cúng dường Tam Bảo số tịnh tài là:… Con bạch quý Thầy chứng minh và hồi hướng phúc báu cho các vong linh. Con cũng xin sư Thầy chứng minh và hồi hướng cho cả gia đình con luôn được sự gia hộ của chư Phật, hiện tại được (viết mong cầu)

(Tiếp)

Con xin thành kính tri ân Thầy ạ! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

(Trong trường hợp nhân dân Phật tử về chùa và có mong muốn được tham gia lễ cầu siêu tại chùa Ba Vàng thì quý vị sẽ đến Ban Tri Khách để được hướng dẫn một cách chi tiết).

+ Đối với Phật tử trong CLB Cúc Vàng, quý Phật tử sẽ đăng ký danh sách các mục vong linh cần cầu siêu lên đạo tràng đang sinh hoạt để được gửi danh sách lên CLB cho chư Tăng chứng minh.

Bước 2: Tu tập trước 3 - 7 ngày ở nhà trước khi về chùa cầu siêu.

- Trường hợp cầu siêu trực tuyến:

+ Đối với nhân dân, Phật tử:
https://chuabavang.com/bai-4-nghi-thuc-lam-le-tai-nha-gui-danh-sach-vong-linh-ve-chua-cau-sieu-d2442.html

+ Đối với Phật tử thuộc CLB Cúc Vàng:
https://phamthiyen.com/bai-4-nghi-thuc-lam-le-tai-nha-gui-danh-sach-vong-linh-ve-chua-cau-sieu/

Phật tử tu tập tại nhà trước khi tham gia lễ cầu siêu của chùa Ba Vàng (ảnh minh họa)

Phật tử tu tập tại nhà trước khi tham gia lễ cầu siêu của chùa Ba Vàng (ảnh minh họa)

- Trường hợp cầu siêu trực tiếp:

+ Đối với nhân dân, Phật tử:
https://chuabavang.com/bai-3-nghi-thuc-lam-le-tai-nha-truoc-khi-ve-chua-cau-sieu-cho-vong-linh-d2441.html

+ Đối với Phật tử thuộc CLB Cúc Vàng:
https://phamthiyen.com/bai-3-nghi-thuc-lam-le-tai-nha-truoc-khi-ve-chua-cau-sieu-cho-vong-linh/

Bước 3: Tham gia lễ cầu siêu
+ Trường hợp tham gia cầu siêu trực tuyến thì quý vị sẽ theo dõi trên các trang truyền thông của chùa Ba Vàng
Facebook Chùa Ba Vàng:
https://www.facebook.com/chuabavang.com.vn
Facebook CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa:
https://www.facebook.com/CLBCucVangTapTuLucHoa

+ Trường hợp tham gia cầu siêu tại chùa Ba Vàng
Địa điểm: Tại chính điện tầng 2

Lưu ý:

- Thứ nhất, Ban quản trị sẽ cung cấp tới nhân dân và quý Phật tử các bài bạch cho từng trường hợp cụ thể trước khi tham gia lễ cầu siêu từ 5 đến 10 phút.

+ Trường hợp đăng ký tham gia cầu siêu nhưng không tham gia lễ cầu siêu:
Link bài bạch:
https://docs.google.com/document/

+ Trường hợp đăng ký và tham gia lễ cầu siêu:
Link bài bạch:
https://docs.google.com/document/d/1

- Thứ hai, đối với những trường hợp đang tu tập theo bài số 8 thì quý vị vẫn tiếp tục tu theo chương trình của bài số 8 (vì các mục vong linh quý vị cần cầu siêu sẽ được bạch trong chương trình tu bài số 8).

Những lưu ý quan trọng khi tham gia chương trình cầu siêu

#1 Không sử dụng điện thoại khi đang tham gia lễ cầu siêu, không nên làm việc riêng, ảnh hưởng đến mọi người

Trong khóa lễ cầu siêu, khi chư Tăng đang làm lễ thì nhân dân và quý Phật tử vui lòng không sử dụng điện thoại. Chúng ta nên để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy. Bên cạnh đó, chúng ta cũng không nên nói chuyện và làm việc riêng gây ảnh hướng tới mọi người.

Bởi khi chư Tăng khai thị cho vong linh mà chúng ta không tập trung thì có thể khiến vong linh không hoan hỷ, thậm chí họ có thể khởi tâm sân giận đối với mình. Ví như nếu chúng ta đang bị bệnh, con cháu về thăm hỏi, chăm sóc nhưng lại nói chuyện, cười đùa ầm ĩ, nghịch điện thoại, điều đó có thể ảnh hưởng đến chúng ta, khiến chúng ta không vui lòng.

Vì vậy, trong buổi lễ cầu siêu, chúng ta nên nhất tâm, tha thiết mong cầu vong linh được hưởng phước báu, được nghe kinh, nghe chư Tăng khai thị, để từ đó họ sinh tâm hoan hỷ, giác ngộ, nương tựa Tam Bảo và tu hành mau thoát khổ. Điều đó sẽ mang lại lợi ích to lớn cho kẻ còn người mất.

Phật tử trang nghiêm tham gia buổi lễ cầu siêu tại chùa Ba Vàng

Phật tử trang nghiêm tham gia buổi lễ cầu siêu tại chùa Ba Vàng

#2 Bạch thầm khi bạch thỉnh và tác bạch cúng dường cho vong linh để tránh ảnh hưởng đến mọi người

Trong khóa lễ cầu siêu, khi chư Tăng hướng dẫn các gia đình quỳ gối đứng trước Tam Bảo để bạch thỉnh vong linh về chùa cầu siêu; hay tác bạch cúng dường Tam Bảo để hồi hướng phước báu cho các vong linh thì chúng ta sẽ bạch thầm ở trong tâm. Khi bạch xong thì Tam Bảo sẽ chứng minh và hồi hướng phước báu cho chư vị vong linh và toàn thể gia đình người bạch thỉnh.

Một điều cần lưu ý rằng chúng ta không nhất thiết phải khấn thành tiếng, vì điều đó dễ gây ra tiếng động làm ồn ào, ảnh hưởng tới mọi người xung quanh. Trong nhà Phật có câu: “Tâm xuất, Phật biết”, các Đức Phật, các vị hộ Pháp và các vong linh sẽ đều chứng biết cho sự thành tâm cúng dường của chúng ta. Dù chỉ cúng dường một đồng, chúng ta cũng nên quỳ gối, chắp tay và nhất tâm làm theo sự hướng dẫn của chư Tăng.

Phật tử chắp tay bạch thỉnh vong linh về dự lễ cầu siêu tại chùa Ba Vàng (ảnh minh họa)

Phật tử chắp tay bạch thỉnh vong linh về dự lễ cầu siêu tại chùa Ba Vàng (ảnh minh họa)

#3 Đối với Phật tử trong CLB Cúc Vàng thì tịnh tài cúng dường gửi trực tiếp về chùa qua hai hình thức

1. Gửi tịnh tài vào số tài khoản của chùa:
Link: https://chuabavang.com/thong-bao-so-tai-khoan-cua-chua-ba-vang-d781.html

2. Bỏ vào hòm công đức của chùa Ba Vàng

Bên cạnh đó, Chùa Ba Vàng tổ chức các khóa lễ cầu siêu thì chư Tăng không yêu cầu nhân dân và quý Phật tử phải cúng dường tiền vào nhà chùa, mà quý Thầy mong muốn các vong linh của gia đình tín chủ đều được hưởng lợi ích lớn nhất trong buổi lễ cầu siêu. Như Đức Phật có dạy rằng: Chúng ta muốn giúp cho các vong linh được siêu thoát thì họ phải có phước báu. Phước báu ấy chỉ phát sinh từ sự cúng dường Tam Bảo và làm phước của thân nhân (tức là những người thân sống trên trần thế) và chính các Đức Phật, các Đức Bồ Tát, các Đức Thánh Hiền Tăng chính là ruộng phước để chúng ta gieo trồng và gặt hái quả phước. Chính những quả phước đó sẽ giúp cho chúng sinh được an lành, hạnh phúc.

Ngoài ra, quý Phật tử và nhân dân hãy theo dõi các kênh truyền thông khác của chùa Ba Vàng để đón xem những chương trình tu tập và những bài giảng Pháp ý nghĩa của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh nhé!
Facebook Thầy Thích Trúc Thái Minh
Website Thầy Thích Trúc Thái Minh
Instagram Thay Thich Truc Thai Minh
Youtube Thầy Thích Trúc Thái Minh
Youtube chùa Ba Vàng
Website chùa Ba Vàng
Facebook CLB Tuổi Trẻ Ba Vàng

Mong rằng từ nhân duyên buổi lễ cầu siêu, vong linh của các gia đình được đầy đủ phước báu được về chùa Ba Vàng và nương tựa Tam Bảo tu hành thoát khổ. Đồng thời, các gia đình, thân nhân của người đã mất cũng được kết duyên lành với Phật Pháp, tín tâm với Tam Bảo, phát tâm tu tập theo chính Pháp của Phật để được đời sống an lành, hạnh phúc.

Bài liên quan
Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

1/3 phần tim bị liệt trong 5 năm bất ngờ hoạt động trở lại chỉ sau 3 ngày 3 đêm

Chuyển hóa nghiệp🞄 30/9/2022

Chồng tôi bị bệnh suy tim kéo dài 5 năm, hằng ngày luôn phải đối mặt với tình trạng mệt mỏi, đau tim, khó thở, mất ngủ cả ngày lẫn đêm,...

Chuyển hóa nghiệp 🞄 30/9/2022

Chồng tôi bị bệnh suy tim kéo dài 5 năm, hằng ngày luôn phải đối mặt với tình trạng mệt mỏi, đau tim, khó thở, mất ngủ cả ngày lẫn đêm,...

Kỳ tích: Xuất hiện nhịp tim thai nhi sau bao ngày mong chờ nhờ Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám

Chuyển hóa nghiệp🞄 30/9/2022

Tuy nhiên, mọi thứ không hề suôn sẻ, chị có hiện tượng mang thai túi ối rỗng. “Nhật ký” về hành trình tìm đến với sinh linh bé bỏng được chị Hiệp ghi lại…

Chuyển hóa nghiệp 🞄 30/9/2022

Tuy nhiên, mọi thứ không hề suôn sẻ, chị có hiện tượng mang thai túi ối rỗng. “Nhật ký” về hành trình tìm đến với sinh linh bé bỏng được chị Hiệp ghi lại…

Chồng thay đổi tâm tính ngay ngày khai đàn Lương Hoàng Bảo Sám

Bài viết🞄 27/9/2022

Tôi tu tập Phật Pháp nhưng thường bị chồng cấm cản, chửi mắng thậm tệ,...Thế nhưng chỉ trong ngày đầu tiên tham gia Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám...

Bài viết 🞄 27/9/2022

Tôi tu tập Phật Pháp nhưng thường bị chồng cấm cản, chửi mắng thậm tệ,...Thế nhưng chỉ trong ngày đầu tiên tham gia Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám...

Bất ngờ tìm được công việc mới nhờ tu tập Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám

Câu chuyện chuyển nghiệp🞄 26/9/2022

Tôi thất nghiệp, chồng thu nhập thấp, gia đình gồng gánh nuôi ba con ăn học, vay mượn khắp nơi để lo cho cuộc sống hàng ngày cũng không xong,... Một loạt nỗi nhọc nhằn, bế tắc đang đeo bám gia đình tôi

Câu chuyện chuyển nghiệp 🞄 26/9/2022

Tôi thất nghiệp, chồng thu nhập thấp, gia đình gồng gánh nuôi ba con ăn học, vay mượn khắp nơi để lo cho cuộc sống hàng ngày cũng không xong,... Một loạt nỗi nhọc nhằn, bế tắc đang đeo bám gia đình tôi

Nhiều căn bệnh lâu năm bất ngờ chuyển hóa tích cực sau Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám

Bài viết🞄 19/9/2022

Điều kỳ diệu số 1: Chuyển biến “lạ” sau 21 năm sống với đau bụng kinh nguyệt dữ dội...

Bài viết 🞄 19/9/2022

Điều kỳ diệu số 1: Chuyển biến “lạ” sau 21 năm sống với đau bụng kinh nguyệt dữ dội...

Đặt chân đến những nơi Như Lai đã từng đi qua: Dấu ấn cảm xúc quý giá

CLB Cúc Vàng🞄 16/9/2022

Bắt đầu từ ngày 14/8/2022, chuyến hành hương Ấn Độ đầu tiên trong 5 đoàn Phật tử chùa Ba Vàng đã được “khởi động”...

CLB Cúc Vàng 🞄 16/9/2022

Bắt đầu từ ngày 14/8/2022, chuyến hành hương Ấn Độ đầu tiên trong 5 đoàn Phật tử chùa Ba Vàng đã được “khởi động”...

Kính ngưỡng ân đức Sư Tổ

Bài viết🞄 15/9/2022

Với tấm lòng biết ơn Đức Tổ Sư, Tăng chúng chùa Ba Vàng sau này đã sáng tác những bài kệ nhằm tán dương và cảm niệm ân đức to lớn của Ngài

Bài viết 🞄 15/9/2022

Với tấm lòng biết ơn Đức Tổ Sư, Tăng chúng chùa Ba Vàng sau này đã sáng tác những bài kệ nhằm tán dương và cảm niệm ân đức to lớn của Ngài

Hết sạch virus viêm gan B sau khi tích cực tu tập theo Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám

Bài viết🞄 12/9/2022

Hàng chục năm mang trong mình virus viêm gan B là một nỗi ám ảnh đáng sợ với chị Đỗ Thị Ánh Hằng...

Bài viết 🞄 12/9/2022

Hàng chục năm mang trong mình virus viêm gan B là một nỗi ám ảnh đáng sợ với chị Đỗ Thị Ánh Hằng...

Bé mất ngủ suốt 17 tháng, nỗi lo lắng của gia đình được xua tan nhờ Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám

Bài viết🞄 11/9/2022

Tưởng niềm hạnh phúc ấy sẽ đong đầy, nhưng ngay từ khi bé vừa chào đời cho đến nay, ròng rã gần 17 tháng trời, đêm nào bé cũng quấy khóc....

Bài viết 🞄 11/9/2022

Tưởng niềm hạnh phúc ấy sẽ đong đầy, nhưng ngay từ khi bé vừa chào đời cho đến nay, ròng rã gần 17 tháng trời, đêm nào bé cũng quấy khóc....

Hướng dẫn đăng ký sơ quy tại chùa Ba Vàng

Bài viết🞄 06/9/2022

Sơ quy nhằm tạo cơ hội cho trẻ nhỏ được gieo duyên lành với Phật Pháp, hướng các em đến những điều đạo đức và hiếu nghĩa...

Bài viết 🞄 06/9/2022

Sơ quy nhằm tạo cơ hội cho trẻ nhỏ được gieo duyên lành với Phật Pháp, hướng các em đến những điều đạo đức và hiếu nghĩa...

Hướng dẫn tham gia cầu siêu vong linh thai nhi trực tiếp và trực tuyến tại chùa Ba Vàng

Bài viết🞄 31/8/2022

Lễ Cầu siêu vong linh thai nhi giúp các gia đình có cơ hội được sám hối lỗi lầm, hóa giải oán kết với những thai nhi đã phá bỏ.

Bài viết 🞄 31/8/2022

Lễ Cầu siêu vong linh thai nhi giúp các gia đình có cơ hội được sám hối lỗi lầm, hóa giải oán kết với những thai nhi đã phá bỏ.

Mỗi năm một lần: Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám nhân duyên thù thắng đem đến hạnh phúc ngay trong hiện tại

Bài viết🞄 29/8/2022

Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám tại chùa Ba Vàng sẽ chính thức trở lại để mọi người lại có cơ hội để chuyển hóa nghiệp khổ...

Bài viết 🞄 29/8/2022

Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám tại chùa Ba Vàng sẽ chính thức trở lại để mọi người lại có cơ hội để chuyển hóa nghiệp khổ...

Những bài hát Tết trung thu hay nhất

Bài viết🞄 29/8/2022

CẬP NHẬT MỚI NHẤT: Một loạt các bài hát Tết trung thu hay nhất sẽ liên tục được cập nhật trong bài viết sau

Bài viết 🞄 29/8/2022

CẬP NHẬT MỚI NHẤT: Một loạt các bài hát Tết trung thu hay nhất sẽ liên tục được cập nhật trong bài viết sau

Chiều Ba Vàng: Đi về chốn bình yên

Bài viết🞄 20/8/2022

Những cơn gió mát lành cứ thế thảnh thơi thổi, tĩnh lặng và dịu êm. Sau những cơn mưa nặng hạt kéo dài, bầu trời như bừng tỉnh, sáng trong với nắng chiều buông nhẹ...

Bài viết 🞄 20/8/2022

Những cơn gió mát lành cứ thế thảnh thơi thổi, tĩnh lặng và dịu êm. Sau những cơn mưa nặng hạt kéo dài, bầu trời như bừng tỉnh, sáng trong với nắng chiều buông nhẹ...

Sớt bát cúng dường theo pháp luật và Pháp Phật

Bài viết🞄 19/8/2022

Những hình ảnh nhà sư nhận tiền đi khất thực là phản cảm. Vậy, hành động “khất thực”, “sớt bát cúng dường” là gì theo quan điểm của Phật giáo và được quy định thế nào theo pháp luật?

Bài viết 🞄 19/8/2022

Những hình ảnh nhà sư nhận tiền đi khất thực là phản cảm. Vậy, hành động “khất thực”, “sớt bát cúng dường” là gì theo quan điểm của Phật giáo và được quy định thế nào theo pháp luật?

Vu Lan - nét đẹp trong văn hóa người Việt

Bài viết🞄 13/8/2022

Dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa đã coi trọng chữ hiếu và đặt chữ hiếu trở thành nền tảng đạo đức của mỗi người...

Bài viết 🞄 13/8/2022

Dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa đã coi trọng chữ hiếu và đặt chữ hiếu trở thành nền tảng đạo đức của mỗi người...

Những lời chúc mùa Vu Lan chạm đến trái tim

Bài viết🞄 03/8/2022

Hãy tham khảo bài viết dưới đây để “bỏ túi” những lời chúc ý nghĩa nhân ngày lễ Vu Lan báo hiếu cha mẹ!

Bài viết 🞄 03/8/2022

Hãy tham khảo bài viết dưới đây để “bỏ túi” những lời chúc ý nghĩa nhân ngày lễ Vu Lan báo hiếu cha mẹ!

Giới thiệu về tượng Quan Âm Bồ Tát tại chùa Ba Vàng

Bài viết🞄 23/7/2022

Quan Thế Âm Bồ Tát là hiện thân của sự từ bi, cứu khổ, cứu nạn. Hình tượng của Ngài rất đỗi thân thuộc với người dân Việt,.. Để rõ hơn, mời quý vị cùng đọc bài viết.

Bài viết 🞄 23/7/2022

Quan Thế Âm Bồ Tát là hiện thân của sự từ bi, cứu khổ, cứu nạn. Hình tượng của Ngài rất đỗi thân thuộc với người dân Việt,.. Để rõ hơn, mời quý vị cùng đọc bài viết.

Tổng hợp các ngày lễ Phật giáo trong năm

Bài viết🞄 15/7/2022

Để nhân dân, Phật tử có cái nhìn tổng quan hơn về các ngày lễ Phật giáo, xin mời quý vị hãy cùng đón đọc bài viết dưới đây!

Bài viết 🞄 15/7/2022

Để nhân dân, Phật tử có cái nhìn tổng quan hơn về các ngày lễ Phật giáo, xin mời quý vị hãy cùng đón đọc bài viết dưới đây!