trực tuyến
Chương trình số 4: Ngày 2 - Tụng kinh kính mừng Phật đản

Thứ Năm, 23/5/2024

tức 16/4 Giáp Thìn

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Xúc động lễ dâng hoa cúng dường xá lợi | Kỷ niệm ngày Đức Phật nhập nhập Niết bàn năm 2022

20/3/2024

13 Lượt xem

Xúc động lễ dâng hoa cúng dường xá lợi - Kim thân Đức Phật nhân kỷ niệm ngày Đức Phật nhập nhập Niết bàn

Video tiếp theo