Thượng Tọa Thích Đạo Hiển Phát Biểu Tại Lễ Khai Mạc Khóa Tu Mùa Hè Chùa Ba Vàng

Thượng Tọa Thích Đạo Hiển Phát Biểu Tại Lễ Khai Mạc Khóa Tu Mùa Hè Chùa Ba Vàng

Thượng Tọa Thích Đạo Hiển – Ủy viên hội đồng Trị sự Trung Ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam, Phó viện trường Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Hà Nội, Phó Trưởng Ban Trị sự, Chánh thư ký Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại lễ khai mạc Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng lần 1 năm 2019.

Link to map Back top top