trực tuyến
Sám hối ba nghiệp | Chùa Ba Vàng, ngày 08/9/Tân Sửu

Thứ Hai, 18/10/2021

tức 13/9 Tân Sửu
vô ngã - các bài viết về vô ngã, tin tức vô ngã

Vì sao phải sống vô ngã vị tha?

“Vô ngã vị tha” nghĩa là mình làm việc gì cũng không vì bản thân mình mà luôn nghĩ nghĩ đến lợi ích của tất cả mọi người...

Vì sao phải sống vô ngã vị tha?

Vì sao phải sống vô ngã vị tha?

“Vô ngã vị tha” nghĩa là mình làm việc gì cũng không vì bản thân mình mà luôn nghĩ nghĩ đến lợi ích của tất cả mọi người...

15/3/2018

21 Lượt xem