trực tuyến
[TRỰC TIẾP] (Ngày 7) Thời khóa tụng kinh tu tập Nhân kỷ niệm ngày vía Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Thứ Tư, 19/5/2021

tức 8/4 Tân Sửu
vô ngã - các bài viết về vô ngã, tin tức vô ngã

Vì Sao Phải Sống Vô Ngã Vị Tha?

“Vô ngã vị tha” nghĩa là mình làm việc gì cũng không vì bản thân mình mà luôn nghĩ nghĩ đến lợi ích của tất cả mọi người...

Vì Sao Phải Sống Vô Ngã Vị Tha?

Vì Sao Phải Sống Vô Ngã Vị Tha?

“Vô ngã vị tha” nghĩa là mình làm việc gì cũng không vì bản thân mình mà luôn nghĩ nghĩ đến lợi ích của tất cả mọi người...

19/05/2021

21 Lượt xem