trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Cử chuông trống Bát nhã tưởng niệm Đức đệ tam Pháp chủ Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Thứ Ba, 26/10/2021

tức 21/9 Tân Sửu
Vu khống bậc thánh - các bài viết về Vu khống bậc thánh, tin tức Vu khống bậc thánh

Vu khống bậc thánh - kinh Nikaya giảng giải

Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi video “Vu Khống Bậc Thánh” của Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng giải để hiểu rõ hơn về quả báo của những ác nghiệp từ miệng mà ra.

Vu khống bậc thánh - kinh Nikaya giảng giải

Vu khống bậc thánh - kinh Nikaya giảng giải

Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi video “Vu Khống Bậc Thánh” của Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng giải để hiểu rõ hơn về quả báo của những ác nghiệp từ miệng mà ra.

12/6/2019

160 Lượt xem

Kinh Vu khống Bậc Thánh

Kinh Vu khống Bậc Thánh

Văn kinh🞄 11/6/2019

Kinh Vu Khống Bậc Thánh. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetanava, trong khu vườn của ông Anàthapindika.