trực tuyến
Chẩn tế tháng 8/Quý Mão | Chùa Ba Vàng

Thứ Sáu, 29/9/2023

tức 15/8 Quý Mão
Xá Lợi Phật là gì - các bài viết về Xá Lợi Phật là gì, tin tức Xá Lợi Phật là gì

Phước báu to lớn khi đảnh lễ và cúng dường Xá Lợi Phật

Đức Phật đã nhập Niết bàn cách đây gần 26 thế kỷ, nhưng với lòng từ bi vô lượng, Ngài để lại kim thân Xá Lợi để nhân dân, Phật tử sau này có cơ hội được đảnh lễ, cúng dường, thừa hưởng phúc báu.

Phước báu to lớn khi đảnh lễ và cúng dường Xá Lợi Phật

Phước báu to lớn khi đảnh lễ và cúng dường Xá Lợi Phật

Đức Phật đã nhập Niết bàn cách đây gần 26 thế kỷ, nhưng với lòng từ bi vô lượng, Ngài để lại kim thân Xá Lợi để nhân dân, Phật tử sau này có cơ hội được đảnh lễ, cúng dường, thừa hưởng phúc báu.

04/3/2023

2156 Lượt xem