trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Thứ Hai, 04/3/2024

tức 24/1 Giáp Thìn
Xá Lợi Phật là gì - các bài viết về Xá Lợi Phật là gì, tin tức Xá Lợi Phật là gì

Phước báu to lớn khi đảnh lễ và cúng dường Xá Lợi Phật

Xá Lợi Phật là kết tinh đặc biệt từ kim thân của Đức Phật, thu nhận được từ tro cốt của Ngài sau khi làm lễ Trà tỳ (hỏa táng).

Phước báu to lớn khi đảnh lễ và cúng dường Xá Lợi Phật

Phước báu to lớn khi đảnh lễ và cúng dường Xá Lợi Phật

Xá Lợi Phật là kết tinh đặc biệt từ kim thân của Đức Phật, thu nhận được từ tro cốt của Ngài sau khi làm lễ Trà tỳ (hỏa táng).

04/3/2023

3685 Lượt xem