trực tuyến
Lễ trai đàn chẩn tế tất niên, ngày 15/12/Tân Sửu | Chùa Ba Vàng

Thứ Sáu, 21/01/2022

tức 19/12 Tân Sửu
3 tháng an cư kiết hạ - các bài viết về 3 tháng an cư kiết hạ, tin tức 3 tháng an cư kiết hạ

Ý nghĩa 3 tháng an cư kiết hạ của chư Tăng

Ý nghĩa 3 tháng an cư kiết hạ của chư Tăng

Phật Pháp ứng dụng🞄 05/3/2020

Trong 3 tháng mùa mưa vì côn trùng bò ra ngoài nhiều cho nên để tránh cho chư Tăng trong việc giẫm đạp vào côn trùng, khiến nó chết

Cúng dường các trường Hạ mùa an cư kiết hạ

Cúng dường các trường Hạ mùa an cư kiết hạ

Hoạt động Phật sự🞄 30/7/2017

An cư kiết hạ là pháp tu hành của người xuất gia trong 3 tháng hạ. Đây là truyền thống có giá trị rất thiết yếu trong Phật giáo.