trực tuyến
Ngày 7 - Tụng kinh Dược Sư cầu an đầu năm | Ngày 15/01/Giáp Thìn

Thứ Tư, 28/02/2024

tức 19/1 Giáp Thìn
âm nhạc Phật giáo - các bài viết về âm nhạc Phật giáo, tin tức âm nhạc Phật giáo

Bài hát: Tu sĩ núi rừng đón xuân | Nhạc Phật giáo Chùa Ba Vàng

Núi Thành Đẳng xuân về mù sương, thấp thoáng rồng bay, mái chùa Ba Vàng ẩn hiện.

Bài hát: Tu sĩ núi rừng đón xuân | Nhạc Phật giáo Chùa Ba Vàng

Bài hát: Tu sĩ núi rừng đón xuân | Nhạc Phật giáo Chùa Ba Vàng

Núi Thành Đẳng xuân về mù sương, thấp thoáng rồng bay, mái chùa Ba Vàng ẩn hiện.

27/3/2022

63 Lượt xem

(Mới nhất) Bài hát: Đất Tổ linh thiêng

(Mới nhất) Bài hát: Đất Tổ linh thiêng

Nhạc Phật giáo 🞄 03/01/2022

Đất tổ linh thiêng, Uông Bí Quảng Ninh, nối dõi dòng thiền Ca Diếp Tổ Sư. Việt Nam Phật tổ Trần Nhân Tông - vị vua anh minh nơi chính Pháp Phật Đà, trị quốc an dân. Dẹp loạn xâm lăng, giữ yên bờ cõi, ngôi vàng hiển vinh

Bài hát: Quán Âm cứu khổ | Nhạc Phật giáo Chùa Ba Vàng

Bài hát: Quán Âm cứu khổ | Nhạc Phật giáo Chùa Ba Vàng

Nhạc Phật giáo 🞄 17/9/2021

Nam mô cứu khổ cứu nạn Bồ Tát Quán Thế Âm. Nam mô Nhĩ căn Viên thông. Đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát.

Ca khúc: Lời hứa với cha mẹ ba miền nhân mùa Vu Lan

Ca khúc: Lời hứa với cha mẹ ba miền nhân mùa Vu Lan

Nhạc Phật giáo 🞄 31/8/2021

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán). Phối khí: Nhạc sĩ Xuân Phương. Thể hiện: Ca sĩ Đức Hùng, Đức Lương và vũ đoàn Bamboo