trực tuyến
[Trực tiếp] "Học từ con vịt nước" - câu 219 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Thứ Năm, 21/10/2021

tức 16/9 Tân Sửu

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
Bài hát: Quán Âm cứu khổ | Nhạc Phật giáo Chùa Ba Vàng

17/9/2021

19 Lượt xem

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến - PD Tâm Chiếu Hoàn Quán
Sáng tác nhạc: Vũ Trọng Phương
Ca sĩ: Kim Oanh
Lời bài hát: Quán Âm cứu khổ

Nam mô cứu khổ cứu nạn
Bồ Tát Quán Thế Âm
Nam mô Nhĩ căn Viên thông
Đại từ đại bi
cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát.

Dù cho lửa cháy, nước trôi
hay gặp giặc cướp bủa vây giữa đường;
quỷ ma, la sát nhiễu nhương,
nhất tâm xưng niệm tám phương an lành.
Bồ Tát Quán Thế Âm.

Nam mô Nhĩ căn Viên Thông
Đại từ đại bi
cứu khổ cứu nạn Bồ Tát Quán Thế Âm.
Nhất tâm thường niệm liền lìa lòng dục, giận hờn, ngu si.
Nam mô Đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Muốn sinh trai, gái tuỳ sinh,
tướng hình đẹp tốt, thông minh rạng ngời,
Nhất tâm lễ lạy, cúng dường, niệm Quán Âm.
Một lòng tu hạnh từ bi,
nhất tâm lễ lạy cúng dường niệm Quán Âm.

Bao nhiêu ác nạn tiêu tan,
Quán Âm cứu khổ giải nàn chúng sinh.
Nam mô Nhĩ căn Viên thông
Đại từ đại bi
cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát.

Bao nhiêu ác nạn tiêu tan,
Quán Âm cứu khổ giải nàn chúng sinh.
Nam mô Đại từ đại bi
cứu khổ cứu nạn Bồ Tát Quán Thế Âm.

Nam mô Nhĩ căn Viên thông
Đại từ đại bi
cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Đại từ đại bi
cứu khổ cứu nạn Bồ Tát Quán Thế Âm.

Video tiếp theo