trực tuyến
Phóng sinh đầu tháng 2 nhuận/Quý Mão | Chùa Ba Vàng, ngày 01/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Ba, 28/3/2023

tức 7/2 Quý Mão

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
Bài hát: Tu sĩ núi rừng đón xuân | Nhạc Phật giáo Chùa Ba Vàng

27/3/2022

63 Lượt xem

Tu sĩ núi rừng đón xuân
Sáng tác lời: Phạm Thị Yến
Sáng tác nhạc: Vũ Trọng Phương
Thể hiện: Ca sĩ Quang Định cùng vũ đoàn Athena
Biên đạo múa: Khánh Ly

Lời bài hát:
"Núi Thành Đẳng xuân về mù sương, thấp thoáng rồng bay, mái chùa Ba Vàng ẩn hiện.
Xuân về, xuân về, dòng người tấp nập, hương khói quyện bay...
Âm vang, âm vang, linh thiêng, linh thiêng, tiếng kinh cầu trầm bổng.
Thì thầm, thì thầm, tiếng nguyện cầu đầu xuân.
Tấp nập dòng người áo quần khoe sắc đón xuân.

Trầm lặng, trầm lặng, những bước chân thiền định, tu sĩ núi rừng vào xuân.
Mây vờn, gió thổi, mưa bay, bản nhạc xuân núi rừng.
Nâng bước chân thiền định, tu sĩ núi rừng vào xuân.

An nhiên, an nhiên, an nhiên, an nhiên trên đỉnh núi cao, bạn cùng mây, gió, mưa, tu sĩ núi rừng vào xuân.
Bạn cùng mây, gió, mưa, tu sĩ núi rừng vào xuân.

Núi Thành Đẳng xuân sang.
Núi Thành Đẳng xuân sang.
Núi Thành Đẳng xuân sang.
Tu sĩ núi rừng đón xuân.

Núi Thành Đẳng xuân sang.
Tu sĩ núi rừng đón xuân.

ĐỌC:
Khả ái thay núi rừng
Chỗ người phàm không ưa
Vị ly tham ưa thích
Vì không tìm dục lạc.

Hát lần 2:
Núi Thành Đẳng.... xuân về mù sương.
Thấp thoáng rồng bay, mái chùa Ba Vàng ẩn hiện...
Xuân về xuân về, dòng người tấp nập… hương khói quyện bay...
Âm vang âm vang, linh thiêng, linh thiêng, tiếng kinh cầu trầm bổng…
Thì thầm thì thầm, tiếng nguyện cầu đầu xuân... tấp nập dòng người áo quần khoe sắc đón... xuân.

Trầm lặng, trầm lặng...những bước chân thiền định, tu sĩ núi rừng vào xuân.
Mây vờn, gió thổi, mưa bay, bản nhạc xuân núi rừng
Nâng bước chân thiền định…tu sĩ núi rừng vào xuân…

An nhiên, an nhiên, an nhiên, an nhiên trên đỉnh núi cao, bạn cùng mây, gió, mưa… tu sĩ núi rừng vào xuân,
Thêm:
bạn cùng mây, gió, mưa… tu sĩ núi rừng vào xuân.

Núi Thành Đẳng xuân sang.
Núi Thành Đẳng xuân sang.
Núi Thành Đẳng xuân... sang...
Tu sĩ núi rừng đón xuân.

Núi Thành Đẳng xuân... sang…
Tu sĩ núi rừng đón xuân…

Những bước chân thiền định, những bước chân thiền định."

Video tiếp theo