Bức tranh vẽ từ trái tim – CLB Tuổi trẻ Ba Vàng dâng lên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Đối với mỗi thành viên trong CLB Tuổi Trẻ Ba Vàng, việc được về chùa tìm hiểu Phật Pháp định kỳ hàng tháng là một niềm hạnh phúc vô cùng lớn. Vì thế, khi phải xa chùa do ảnh hưởng của dịch Covid 19, các bạn đã rất nhớ chùa, nhớ Sư Phụ, đại Tăng và những người bạn đồng tu của mình.
Gửi nỗi nhớ da diết vào từng nét vẽ, bạn Nguyễn Thị Hồng Ly – thành viên CLB Tuổi Trẻ Ba Vàng khu vực Tổng hợp Hà Nội đã tự tay vẽ lên một bức tranh miêu tả quang cảnh chùa Ba Vàng để cúng dường lên Sư Phụ trong ngày trở về đầu tiên của các bạn trẻ sau dịch Covid 19.

Các bài nên xem:

Link to map Back top top