trực tuyến
Bạch lễ đặt bát cúng dường Rằm tháng 10 | Ngày 15/10/Quý Mão

Thứ Sáu, 08/12/2023

tức 26/10 Quý Mão
buffet chay - các bài viết về buffet chay, tin tức buffet chay

Ấn tượng với hơn 20 món chay hấp dẫn trong Lễ kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam tại chùa Ba Vàng

Ngày 27/6/2021, thành viên thuộc CLB Tình yêu - Hôn nhân - Gia đình Phật tử đã thành kính thiết lễ trai Tăng để dâng cúng lên Tam Bảo, hiện tiền chúng Tăng chùa Ba Vàng với mong nguyện chư Tăng thọ thực no đủ để có sức khoẻ tu hành

Ấn tượng với hơn 20 món chay hấp dẫn trong Lễ kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam tại chùa Ba Vàng

Ấn tượng với hơn 20 món chay hấp dẫn trong Lễ kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam tại chùa Ba Vàng

Ngày 27/6/2021, thành viên thuộc CLB Tình yêu - Hôn nhân - Gia đình Phật tử đã thành kính thiết lễ trai Tăng để dâng cúng lên Tam Bảo, hiện tiền chúng Tăng chùa Ba Vàng với mong nguyện chư Tăng thọ thực no đủ để có sức khoẻ tu hành

29/6/2021

848 Lượt xem